Laisvos darbo vietos
Nuotolinis ugdymas
+37060329303
K. Korsako g. 8, LT-78359, Šiauliai

Trečiadienį šv. Mišių auka priartėjome prie gavėnios laikotarpio pabaigos

Trečiadienį šv. Mišių auka priartėjome prie gavėnios laikotarpio pabaigos. Mokyklos kapelionas kun. Tadas Rudys iš mokinių rankų priėmė mokinių maldas, kurias už taiką pasaulyje, Ukrainos žmones visa mokyklos bendruomenė gavėnios laikotarpiu metė į maldų dėžutę, saugomą mokyklos Rūpintojėlio. Pasibaigus šv. Mišioms, visos maldos sudegintos bažnyčios kieme 🙏 Rytoj mokykloje – gavėnios vertybių ugdymo diena (PUG, 1-4 kl.), Katalikiškųjų vertybių ugdymo diena (5-8 kl.).

Comments are closed.