Nuotolinis ugdymas
+37060329303
K. Korsako g. 8, LT-78359, Šiauliai

Administracija

Direktorius

Kęstutis Šaltis

Telefono numeriai:

Raštinė: +370 603 29 303;

Direktorius: +370 685 27 319

El. paštas: kestutis.saltis@sandora.eu

Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pareigybės aprašymas

Direktoriaus atostogos ir komandiruotės

Kvalifikacija: II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

 

Mokyklos direktoriaus veiklos ataskaita

Mokyklos bendruomenei skelbiame Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus Kęstučio Šalčio 2023 metų veiklos ataskaitą

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti siūlymus dėl jos vertinimo mokyklos Tarybai (Tarybos pirmininkė Daiva Rusakienė, tel. Nr. 8 68221984, el. paštas:  d.rusakiene@gmail.com, Tarybos sekretorė Asta Kairienė, tel. Nr. 8 600 01 730, el. paštas: astakairiene1@gmail.com).

Pastabas progimnazijos Tarybai (nurodytais kontaktais) dėl 2023 m. direktoriaus K. Šalčio veiklos ataskaitos galima teikti iki 2024 m. sausio 27 d.

  1. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus Kęstučio Šalčio 2022 m. metų veiklos ataskaita
  2. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus Kęstučio Šalčio 2021 metų veiklos ataskaita
  3. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus Kęstučio Šalčio 2020 metų veiklos ataskaita
  4. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus Kęstučio Šalčio 2019 metų veiklos ataskaita
  5. ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS KĘSTUČIO ŠALČIO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kapelionas

Kapelionas kun. Tadas Rudys

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Mindaugas Malcevičius

Kontaktinis tel. Nr. + 370 648 47 483;

el. paštas: mindaugas.malcevicius@sandora.eu

CV – Mindaugas MALCEVIČIUS

Ugdymo skyriaus vedėja

Giedrė Brazlauskaitė

Kontaktinis tel. Nr. + 370 612 07080;

el. paštas: giedre.brazlauskaite@sandora.eu