Nuotolinis ugdymas
+37060329303
K. Korsako g. 8, LT-78359, Šiauliai

Viešieji pirkimai

Pagrindimai dėl pirkimo nevykdymo per CPO

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija įgyvendindama nuo 2019 m. birželio 11 d. įsigaliojusios Viešųjų
pirkimų įstatymo redakcijos 82 straipsnio 2 dalyje nustatytai pareigai perkančiosioms
organizacijoms motyvuotą sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios
organizacijos paslaugomis paskelbti interneto svetainėje, teikia žemiau nurodytus pagrindimus:

Informacija
apie pirkimą
Pirkimo nevykdymo per CPO pagrindimas Paskelbimo
data
Pieno produktų
pirkimas Pirkimo
numeris 641323
Pirkimas vykdomas nesinaudojant elektroniniu katalogu
CPO. nes perkant pieno produktus, pagal numatytą
progimnazijos asortimentą, CPO siūlomų pieno produktų
tiekimo sutartys, būtų sudarytos su keletu laimėjusių tiekėjų,
tiekiančių pieno produktus pagal skirtingas pieno produktų
grupes. Tokiu atveju nuolat užsakinėjant prekes iš skirtingų
tiekėjų ir administruojant sutarčių vykdymą, reikėtų daugiau
progimnazijos darbuotojų darbo valandų resursų.
Progimnazija neturi galimybių daryti retesnius didesnių
kiekių užsakymus dėl sandėliavimo patalpų trūkumo. Taip
pat dėl didelio kiekio tiekėjų ir dažno užsakymų vežimo kiltų
problemų dėl krovininių automobilių privažiavimo ir prekių
iškrovimo ankštame progimnazijos kieme.
2022-12-09
Mėsos pirkimas

Pirkimo
numeris 641324

Pirkimas vykdomas nesinaudojant elektroniniu katalogu
CPO. nes perkant mėsa ir mėsos produktus, pagal numatytą
progimnazijos asortimentą, CPO siūlomų pieno produktų
tiekimo sutartys, būtų sudarytos su keletu laimėjusių tiekėjų,
tiekiančių mėsą ir mėsos produktus pagal skirtingas
produktų grupes. Tokiu atveju nuolat užsakinėjant prekes iš
skirtingų tiekėjų ir administruojant sutarčių vykdymą, reikėtų
daugiau progimnazijos darbuotojų darbo valandų resursų.
Progimnazija neturi galimybių daryti retesnius didesnių
kiekių užsakymus dėl sandėliavimo patalpų trūkumo. Taip
pat dėl didelio kiekio tiekėjų ir dažno užsakymų vežimo kiltų
problemų dėl krovininių automobilių privažiavimo ir prekių
iškrovimo ankštame progimnazijos kieme
2022-12-09
Vaisių ir
daržovių
pirkimas Pirkimo numeris 
641030
Pirkimas vykdomas nesinaudojant elektroniniu katalogu
CPO. nes perkant vaisius ir daržoves, pagal numatytą
progimnazijos asortimentą, CPO siūlomų vaisių ir daržovių
tiekimo sutartys, būtų sudarytos su keletu laimėjusių tiekėjų,
tiekiančių vaisius ir daržoves pagal skirtingas produktų
grupes. Tokiu atveju nuolat užsakinėjant prekes iš skirtingų
tiekėjų ir administruojant sutarčių vykdymą, reikėtų daugiau
progimnazijos darbuotojų darbo valandų resursų.
Progimnazija neturi galimybių daryti retesnius didesnių kiekių užsakymus dėl sandėliavimo patalpų trūkumo. Taip
pat dėl didelio kiekio tiekėjų ir dažno užsakymų vežimo kiltų
problemų dėl krovininių automobilių privažiavimo ir prekių
iškrovimo ankštame progimnazijos kieme
2022-12-09