Laisvos darbo vietos
Nuotolinis ugdymas
+37060329303
K. Korsako g. 8, LT-78359, Šiauliai

Apie nuotolinį mokymą

Nuo 2011 m. Šiaulių „Sandoros“ progimnazija, vadovaudamasi nuotolinio mokymo procesą reglamentuojančiais dokumentais, organizuoja nuotolinį mokymą 1–8 kl.

Nuotolinis mokymasis – tai galimybė užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams informacinių technologijų pagalba įgyti ugdymo standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą. Kaip visa tai vyksta?

Mokiniai mokosi savarankiškai būdami skirtingose vietose, naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis bei technologijomis, dalyvauja nuotolinėse pamokose ir  mokytojų konsultacijose realiu laiku.

Visas mokymo kursas su visa reikalinga medžiaga mokymuisi yra patalpintas mokyklos „Google Classroom“ virtualioje mokymo(si) aplinkoje. Mokymosi medžiaga, atsižvelgiant į temas, mokslo metų savaičių skaičių, yra struktūruota, suskirstyta į konkrečias pamokas ir pritaikyta mokyti(s) nuotoliniu būdu. Pamokos nuotoliniu būdu vyksta „Google Meet“ platformoje pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį, taip pat sudaromos sąlygos konsultuotis su mokytojais tvarkaraštyje nurodytu laiku.

 Sėkmingam ir sklandžiam mokymuisi reikalingas: 

 •  kompiuteris su mikrofonu ir kamera,
 • prieiga prie interneto, 
 • spausdintuvas, 
 • skeneris,
 • „Eduka“ licencija.

Mokslas nuotoliniu būdu yra nemokamas.

Mokytis nuotoline mokymosi forma yra dvi galimybės:

  1. Mokinys gali mokytis nuotoline grupine / paviene mokymosi forma, kai mokykla gauna prašymą mokyti pagal visas konkrečios klasės mokymosi programas. Baigusiam konkrečią mokymosi programą, mokiniui išduodamas mokymosi pažymėjimas. Norint mokytis pagal visas Bendruosiuose ugdymo planuose numatytas konkrečios klasės ugdymo programas, reikia, kad tėvai deklaruotų raštu, jog mokinys yra laikinai išvykęs į užsienį ir vaikas nesimoko toje šalyje, kurioje laikinai gyvena, dokumentuose nurodyti laikinos gyvenamosios vietos adresą (adresą užsienyje).  Tėvų (teisėtų globėjų) pateikta informacija yra priimama kaip faktas.
  2. Mokinys gali mokytis nuotoline grupine / paviene mokymosi forma (lituanistinis mokymas) lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, pasaulio pažinimo dalykų (1–4 kl.: lietuvių kalba, pasaulio pažinimas; 5 kl.: lietuvių kalba, Lietuvos istorija; 6–8 kl.: lietuvių kalba, Lietuvos istorija, Lietuvos geografija). Mokymuisi pagal šią mokymosi formą nereikalinga jokia papildoma deklaracija. Baigus atskirų dalykų programas, bus išduodama pažyma apie mokymąsi ir gautus pasiekimus.

  Dokumentų formas rasite čia:

  https://www.sandora.eu/nuotolinis-mokymas/dokumentai/

 

Nuotolinio mokymo organizavimo komanda:
Mindaugas Malcevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, nuotolinio mokymo koordinatorius, el. paštas mindaugas.malcevicius@sandora.eu, tel. +37064847483.


Virginija Vičkutė,  5–8 klasių kuratorė, el. paštas virginija.v@sandora.eu


Onutė Krušinskė, 1–4 klasių kuratorė, el. paštas nuotolinis@sandora.eu

Ir visi dėstantys mokytojai 

 

Dėl visų Jums svarbių ir aktualių klausimų skambinkite tel. +3706 85 27 319 (direktorius Kęstutis Šaltis), tel. +3706 484 74 83 (pavaduotojas Mindaugas Malcevičius). Atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus.

Jei pradėjote mokytis ir kyla daug klausimų, rekomenduojame peržiūrėti trumpą informacinį video įrašą.