Nuotolinis ugdymas
+37060329303
K. Korsako g. 8, LT-78359, Šiauliai

Mokinių elgesio taisyklės

7 TAIP:

 

 1. Prisimink, kad malda yra tavo dienos pradžia ir pabaiga, o tavo gyvenimas – 10 Dievo įsakymų.
 2. Mylėk Tėvynę, pažink ir saugok gamtą, tausok tradicijas, puoselėk gimtąją kalbą.
 3. Gerbk mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus ir jų darbą.
 4. Vilkėk mokyklinę uniformą, būk tvarkingas, taupus, atsakingas už savo asmeninius daiktus.
 5. Gebėk įžvelgti savo klaidas ir jas taisyti, atsispirti žalingiems įpročiams, blogiems draugams.
 6. Būk mandagus, gailestingas, dėmesingas jaunesniems ir silpnesniems, nelaimės ištiktiems, sergantiems, seniems ir neįgaliems žmonėms.
 7. Žinok savo teises ir pareigas.

 

7 NE:

 

 1. Nevėluok į pamokas, nepraleidinėk pamokų be pateisinamos priežasties.
 2. Netrukdyk pamokoje mokytojams ir draugams.
 3. Neprasivardžiuok, negrasink, nesikeik, nesimušk.
 4. Nevartok rūkalų, svaigalų ir narkotinių medžiagų mokykloje ir už jos ribų.
 5. Negadink mokyklos inventoriaus (vadovėlių, kėdžių, stalų ir pan.).
 6. Nesinaudok mobiliuoju telefonu ir kitais nereikalingais mokymuisi daiktais per pamokas.
 7. Neleisk mokykloje laiko veltui.

 

 

Priminimas tėvams:

Per mėnesį tėvai gali pateisinti 3-jų dienų praleistas sūnaus (dukros) pamokas.