Nuotolinis ugdymas
+37060329303
K. Korsako g. 8, LT-78359, Šiauliai

Karjeros ugdymas

Karjeros klausimais 2023-2024 m. m. mokykloje konsultuoja, veiklas organizuoja:

Simona Sidorenko-Tekužė (0,5 etato) – neformaliojo ugdymo mokytoja, 1-4 kl. pailgintos dienos grupės vadovė (tel. Nr. 8 628 23 687; el. paštas: simona.sidorenko@gmail.com). Veiklos sritys – mokinių konsultavimas karjeros, profesijos pasirinkimo klausimais; mokinių, vykstančių į profesinio veiklinimo išvykas, lydėjimas; profesinio veiklinimo išvykų aptarimas su mokiniais (refleksijos); mokinių karjeros planų rengimas.

Elvyra Agrafenina (0,5 etato) – bibliotekos vedėja (tel. Nr. 862335776; el. paštas: jelvyra003@gmail.com). Veiklos sritys – mokinių konsultavimas karjeros, profesijos pasirinkimo klausimais; profesinio veiklinimo renginių, akcijų organizavimas mokykloje; mokyklos PIT priežiūra, tikslinės literatūros atnaujinimas; mokinių karjeros planų rengimas; mokinių, vykstančių į profesinio veiklinimo išvykas, lydėjimas; profesinio veiklinimo išvykų aptarimas su mokiniais (refleksijos).

Tikslas – padėti mokiniams pasirinkti savo kelią švietimo, mokymo bei užimtumo srityse, nuosekliai ir kryptingai plėtojant profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo krypčių įvairovę mokykloje.

Uždaviniai:

  • Mokyti mokinius savianalizės (polinkių, interesų, gabumų atskleidimas, galimybių įvertinimas, tolesnės veiklos plano numatymas).
  • Kaupti, sisteminti ir pristatyti mokiniams jiems aktualią informaciją bei mokyti mokinius savarankiškai naudotis karjeros informacija.
  • Organizuoti renginius ir užsiėmimus mokiniams, sudarant sąlygas gauti jų amžiaus reikmes atitinkančią profesinę informaciją.
  • Ugdyti mokinių karjerai būtinas kompetencijas organizuojant būrelių, projektinę bei kt. veiklas.
  • Sudaryti mokiniams sąlygas išbandyti savo gebėjimus praktinėje veikloje.
  • Integruoti profesinį informavimą, konsultavimą į ugdymo procesą.
  • Įtraukti mokinių tėvus į profesinio informavimo veiklą (lankymasis tėvelių darbovietėse).
  • Bendradarbiauti su įstaigomis, centrais, teikiančiais profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo paslaugas.

Mokiniai karjeros klausimais konsultuojami mokyklos bibliotekoje veikiančiame PIT darbo dienomis 8.00–17.00 val.

Kaip padėti vaikui renkantis profesiją

Informacijos paieška  internetinėse svetainėse

Šiaulių miesto mokyklų karjeros, socialinių kompetencijų ugdymo naujienas galite sekti socialiniame tinkle „Facebook“: https://www.facebook.com/skusiauliai/