Nuotolinis ugdymas
+37060329303
K. Korsako g. 8, LT-78359, Šiauliai

Informacija apie pajamų mokesčio paramą

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, mokyklos darbuotojams ir visiems, kurie pervedė 1,2 proc. savo pajamų progimnazijai.

Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidedate prie progimnazijos tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Direktorius Kęstutis Šaltis

 

 

Informacija apie 1,2 proc. lėšas

2023 m. 1,2 proc. paramos lėšų panaudojimo ataskaita

Gauta: 4,91 tūkst. Eur

Panaudota:

 • paskolinta  2 tūkst. Eur projekto užbaigimui. Bus atstatyta 2024 m.

 

2022 m. 1,2 proc. paramos lėšų panaudojimo ataskaita

Gauta:   4,65 tūkst. Eur

Panaudota:

 • 120 Eur –  Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi [liedm] asociacijos narystės mokestis.
 • 679 Eur Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos  narystės mokestis.  

 

———————————————————————————————————————————–

Svarbu

 • Prieš skirdami paramą nepamirškite užpildyti pajamų deklaracijos, kitaip Jūsų parama nebus įskaityta
 • Deklaracijų VMI pateikimo terminas iki gegužės 2 d.
 • Prašymą gali pildyti visi gyventojai, kurie ataskaitiniais metais turėjo pajamų ir VMI yra pateikę GMP308 deklaraciją.
 • Nuo 2022 sausio 1 d. priimama ir nagrinėjama tik elektroniniu būdu per EDS elektroninę deklaravimo sistemą pateikta prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma FRO512. Galima paskirti  pajamų mokesčio dalį ne tik nuo 2023 m., bet ir nuo 2024 – 2026 m. gautinų pajamų, tačiau yra svarbu atsižvelgti į tai, kad nuo 2024 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamų iki 1,2 procento pajamų mokesčio dalį 2025 m. ir vėlesniais metais galima bus paskirti tik nevyriausybinėms organizacijoms (t.y. kurioms yra būtina Juridinių asmenų registro žyma „Nevyriausybinė organizacija“).

Paramos formos pildymas internetu

 1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos.
 2. Viršutiniame meniu pasirinkite „Deklaravimas“.
 3. Kairėje pasirinkite „Pildyti formą“ ir atsidariusiame lange išsirinkite „Prašymas skirti paramą“.
 4. Jeigu dar nesate šios formos pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti naują formą“.
 5. Laukelyje „Forma elektroniniam pildymui“ spauskite „Pildyti formą tiesiogiai portale“.
 6. Jeigu jau esate šią formą pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti ankstesnės pagrindu“.
 7. Atsidariusiame lange pasirinkite FR0512 formą elektroniniam pildymui – spauskite „Pildyti dokumentą šio pagrindu“.
 8. Formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius:

5   | Mokestinis laikotarpis – 2023;
6S | Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (pažymėkite „X“);
E1 | Gavėjo tipas – 2;
E2 | Gavėjo identifikacinis numeris – 195220727;
E3 | Mokesčio dalies paskirtis – Šiaulių „Sandoros“ progimnazija (įrašykite tiek kiek užteks langelių)
E4 | Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,20;
E5 | Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – 2023 m. arba vėliausiai iki 2027 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau nei 1 metus).

 1. Užpildžius formą, dešiniajame viršutiniame kampe paspauskite „Pateikti deklaraciją“ ir patvirtinkite.

 

*Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę – pajamų mokesčio dalimi (iki 1,2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį.