Laisvos darbo vietos
Nuotolinis ugdymas
+37060329303
K. Korsako g. 8, LT-78359, Šiauliai

Nuotolinio mokymo dokumentai

Teisės aktai, reglamentuojantys nuotolinį mokymą

Dokumentų formos

ELEKTRONINĖ PRAŠYMO DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ MOKYTIS NUOTOLINIU BŪDU FORMA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 45 straipsnio 1 dalimi, švietimo santykiai tarp mokinio ir švietimo teikėjo įforminami mokymosi sutartimi. Pateikus mokyklai prašymą dėl priėmimo, bus parengta mokymosi sutartis ir Jums atsiųsta pasirašyti.

Pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašo 17 punktą, sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre, nurodoma pirmoji mokinio mokymosi diena. Kai šie veiksmai bus atlikti, mokinys pradeda mokytis nuotoliniu būdu Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje.

Užpildytas 1-4 klasių formas siųskite el. paštu: onute.krusinske@bendrasisugdymas.lt

Užpildytas 5-8 klasių formas siųskite el. paštu: virginija.v@sandora.eu.

Gavę dokumentus, su Jumis susisieksime ir aptarsime visus tolimesnius veiksmus.