Laisvos darbo vietos
Nuotolinis ugdymas
+37060329303
K. Korsako g. 8, LT-78359, Šiauliai

Šiaulių karjeros specialistai gerosios patirties sėmėsi iš Suomijos švietimo sistemos

2022 m. balandžio 24-30 dienomis Šiaulių Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos ugdymo karjerai specialistė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Simona Sidorenko-Tekužė, kartu su kitomis Šiaulių miesto mokytojomis bei karjeros ugdymo specialistėmis, vyko į Suomiją pagal „Erasmus +“ programos projektą „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“.

Projekto tikslas – susipažinti su Suomijos švietimo ir ugdymo karjerai sistema, perimti Suomijos kolegų gerąją patirtį bei tobulinti ugdymo karjerai kokybę Šiaulių mieste.

Darbo stebėjimo vizito metu pedagogės buvo supažindintos su Suomijos švietimo sistema. Suomijos švietimo sistemos struktūra yra sąlygiškai suskirstyta į 4 lygius – ikimokyklinį, mokyklinį (pradinį), vidurinį ir aukštesnįjį. Mokymai kiekviename sistemos lygyje dažniausiai vyksta dviem valstybinėmis kalbomis: suomių ir švedų. Akademiniai mokslo metai dalijami į su semestrus, o mokslo metų trukmė – 190 dienų. Baigę 9 klases, būdami 16-17 metų, mokiniai gali tęsti mokslus licėjuje (gimnazijoje) arba profesinėje mokykloje. Suomijoje, visuose mokymosi etapuose, mokslas ir mokinių maitinimas yra nemokamas. Stojant į licėjus ir kolegijas, atsižvelgiama į vidutinį pažymį mokykloje. Profesinį išsilavinimą galima įgyti profesinėje mokykloje. Mokymai, atsižvelgiant į pasirinktą specialybę, trunka nuo 1 iki 4 metų.

Vizito metu mokytojai lankėsi Šiaurės Karelijos Joensuu miesto profesinėje mokykloje Riveria, pradinėje mokykloje Karsikon Koulu bei gimnazijoje Pielisjoen Koulu.

Užsiėmimų su Riveria profesinės mokyklos ugdymo karjerai konsultantais metu mokytojai buvo supažindinti ne tik su dabartine švietimo sistema, bet ir su Suomijos istorija nuo 1900 metų. Mokymų metu sužinojome, kad Suomijos švietimo sistemoje ypatingas dėmesys skiriamas mokinių praktinių žinių įgijimui, interakcijai, bendravimui, bendradarbiavimui, kad būtų sukurti stiprūs tarpusavio ryšiai, kurie ateityje padės įgyvendinti įvairius projektus, kurti verslus bei padės sėkmingai bendradarbiauti įvairiose srityse.

Norisi pasidžiaugti suteikta galimybe pamatyti, daugiau sužinoti, pajusti švietimo sistemą, į kurią vis atsigręžia didelė pasaulio dalis, siekdama daryti kokybinius pokyčius savo švietimo sistemose. Turim daug kur tobulėti, daug ko išmokti, bet tai, ką esame nuveikę per 30 nepriklausomybės metų, Suomijos švietimo sistemos (kuriai virš 100 metų!) kontekste atrodo labai viltingai. Visą kelionę klausantis Suomijos mokytojų lydėjo jausmas, kad esame gerame kelyje: mokomės individualaus požiūrio į kiekvieną vaiką, suvokiam holistinio, į kompetencijas orientuoto, ugdymo svarbą, darome pokyčius rengdami mokytojus etc.

Negali žinot, gal po nepilnų 100 metų ir kitos šalys mokysis iš mūsų… 🙂

 

Ugdymo karjerai specialistė Simona Sidorenko-Tekužė

Comments are closed.