sandora.eu | nuotolinis mokymas

Gėlės, gražiausi žodžiai ir giesmės – Jums, brangios mamos!

Gegužės 5 d., sekmadienį, Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre „Sandoros“ progimnazijos liturginis choras visas mamas sveikino Motinos dienos proga. Mokiniai savo mamoms dovanojo šiltus žodžius, apkabinimus ir giesmes, o Šiaulių vyskupas J. E. Eugenijus Bartulis visus susirinkusius palaimino.

Daugiau renginio akimirkų.

Skelbiama informacija apie PU grupės mokinių priėmimą į grupes, formuojamas 2019-2020 m. m.

2019 m. balandžio 30 d. pradėtas priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – PUG), formuojamas 2019-2020 m. m. Iki 2019 m. gegužės 2 d. gauti 52 mokinių tėvelių prašymai.

Vadovaujantis 2019 m. gegužės 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu, mokykla 2019-2020 m. m. formuoja dvi PUG, iš viso – 40 vaikų. Išsami informacija apie priėmimo eigą ir užregistruotus prašymus pateikiama čia.

Prašymus pateikusius mokinių tėvelius informuojame, kad artimiausiu metu Jūsų nurodytu el. pašto adresu Jums bus išsiųstas oficialus mokyklos atsakymas dėl pateikto prašymo į 2019-2020 m. m. formuojamas grupes. Prašome šiek tiek kantrybės ir dėkojame, kad renkatės mokyklą, kurioje gera :)

Progimnazijos kolektyvas

Sekmadienį – gražiausi sandoriečių žodžiai ir giesmės Jums, brangios mamos

Brangios mamos,
2019 m. gegužės 5 d. (sekmadienį) kviečiame priimti gražiausius sveikinimus, šilčiausiais dainas, skirtas Jums. Susitinkame Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro salėje.
Programa:
11.00 val. – šv. Mišios Šiaulių katedroje. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
12.00 val. – koncertas mamoms Pastoracinio centro salėje (Tilžės g. 186, Šiauliai). Atlieka – „Sandoros“ progimnazijos liturginis choras. Vadovė Rolanda Kalakauskienė.
 
Kviečiame dalyvauti :)

Respublikinėje konferencijoje – mažiausių sandoriečių pranešimai

Manote, kad į rimtas konferencijas vyksta tik rimti dėdės ir tetos arba ūgtelėję gimnazistai? Nieko panašaus. Trys „Sandoros“ progimnazijos PUG2 ugdytiniai balandžio 30 d. vyko į lopšelį-darželį „Pasaka“, kur dalyvavo respublikinėje priešmokyklinių grupių ugdytinių ir jų pedagogų konferencijoje „Per mokslo kalnus“.

Daugiau

Aktuali informacija dėl mokinių priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes

Jau rytoj, 2019 m. balandžio 30 d., pradedamas naujų mokinių priėmimas į „Sandoros“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes, formuojamas 2019-2020 m. m. Atkreipiame dėmesį, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu progimnazija kitiems mokslo metams formuos dvi priešmokyklinio ugdymo grupes, veiksiančias pagal III modelį (grupės veiklos trukmė per dieną – 10 val. 30 min.). Kitaip tariant, 2019-2020 m. m. mokykla iš viso gali priimti 40 priešmokyklinio ugdymo mokinių.

Visa su mokinių priėmimu susijusi informacija skelbiama mokyklos internetiniame puslapyje. Ačiū, kad renkatės mūsų mokyklą :)

Progimnazijos administracija

Prieš šv. Velykas – stručio ir putpelės kiaušinių varžytuvės

Belaukdami šv. Velykų, 1b klasės sandoriečiai išsiruošė į „Angelų“ muziejų susipažinti su šv. Velykų tradicijomis ir papročiais, margučių raštų ir spalvų simbolika. Vaikai turėjo galimybę pamatyti, pačiupinėti stručio kiaušinį ir palyginti jį su mažu putpelės kiaušinuku.
Gavęs po medinį margutį, kiekvienas pirmokas jį dekoravo pasirinktais raštais iš pateiktų tradicinės ornamentikos raštų. Kiek emocijų ir džiaugsmo sukėlė margučių ridenimo rungtis!
 

Daugiau

Kryžiaus kelio apmąstymuose – sandoriečių maldos ir giesmės

Didįjį penktadienį „Sandoros“ progimnazijoje visi mokiniai, mokytojai dalyvavo Kryžiaus kelio apmąstymuose. Laukdami šv. Velykų – pačios didžiausios ir svarbiausios krikščionių šventės, kurios metu minime Kristaus – Mesijo – prisikėlimą iš mirusiųjų, drauge maldoje ir giesmėje visi sandoriečiai prisiminė Kristaus kančią.

Laimingi būkite sulaukę prisikėlimo valandos! Su artėjančiomis šv. Velykomis!

Daugiau

Grįžtamasis ryšys: viešos apklausos dėl mokyklinių uniformų rezultatai

2019 m. kovo mėn. sandoriečius kvietėme dalyvauti viešoje apklausoje ir išsakyti savo nuomonę dėl mokyklos uniformos kokybės. Ačiū visiems, kurie išsakė savo nuomonę, teikė siūlymus. Apibendrinus apklausos rezultatus, buvo kalbėtasi su įmonės „Savitas stilius“ atstovais, priimti susitarimai dėl mokinių dėvimos uniformos kokybės gerinimo.

Iš viso apklausoje savo nuomonę išsakė 122 respondentai (mokiniai, mokinių tėvai / globėjai, mokytojai). 45,9 proc. apklaustųjų šiuo metu mokykloje dėvimos mokyklos uniformos kokybė netenkina, 46,7 proc. tenkina, likusiai daliai respondentų kokybė tinka tik iš dalies arba apklausos dalyviai neturi nuomonės šiuo klausimu. Įmonės „Savitas stilius“, siuvančios mokyklines uniformas sandoriečiams, aptarnavimo kokybė tinka 41 proc., netinka 40,2 proc. respondentų. Likusi dalis apklausos dalyvių neturi nuomonės tuo klausimu arba išsakė kitokius savo pastebėjimus. Poreikį keisti įmonę, šiuo metu siuvančią mokyklines uniformas sandoriečiams, mato 19,7 proc. respondentų.

Daugiau

Meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse – puikūs sandoriečių pasirodymai

rpt

Balandžio 15 d. Didždvario gimnazijoje vyko Šiaulių miesto 6-12 kl. mokinių meninio skaitymo vokiečių kalba konkursas. „Sandoros“ progimnazijai atstovavo Patricija Jevtušenkaitė (6b klasė) ir Juozapas Jukna (8b klasė). Patricija deklamavo romantiškas eiles apie sūpuokles ir sulaukė daug pagyrų už puikų tarimą, nors vokiečių kalbos mokosi dar tik pirmus metus. O Hermano Hesės eilėraštis „Rūke“ apie žmogaus gyvenimo prasmę, padeklamuotas Juozapo Juknos, tikrai suvirpino daugelio širdis.

Daugiau

Dr. Juo­zo Pet­ro Ka­zic­ko at­mi­ni­mo va­ka­re – sandoriečių eks­lib­ri­sų pa­ro­da

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko fi­lant­ro­po, in­te­lek­tua­lo, ke­liau­to­jo, ra­šy­to­jo, is­to­ri­ko ir pa­trio­to dr. Juo­zo Pet­ro Ka­zic­ko at­mi­ni­mo va­ka­ras ir moks­lei­vių su­kur­tų eks­lib­ri­sų pa­ro­dos te­ma „Vil­ties ke­lias“ atidarymas.

Eks­lib­ri­sus šiai parodai kū­rė ir mūsų mokyklos 7-8 klasių mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos Al­do­nos Traš­ki­nie­nės: J. Jukna, D. Sirutavičiūtė, S. Vaišvilaitė, U. Ramanauskaitė, G. Dimšaitė, B. Žilinskaitė, V. Klimavičius, E. Sasnauskas, A. Senulis, E. Makarovaitė ir R. Joniškytė.

Daugiau