sandora.eu | nuotolinis mokymas

Kviečiame susipažinti su naujos mokinių lankomumo tvarkos projektu, teikti pasiūlymus

Gerb. tėveliai, mokiniai,
kviečiame išsakyti savo pastebėjimus, siūlymus dėl naujo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, stebėsenos ir priemonių lankomumui gerinti tvarkos aprašo. Aprašas keičiamas, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, įsigaliojusius nuo šių mokslo metų pradžios.

Pasiūlymus, pastabas, komentarus galite palikti šioje formoje. Pagal galimybes, jeigu tai neprieštaraus galiojantiems teisės aktams, į visas pastabas būtinai atsižvelgsime.
Mums Jūsų nuomonė labai svarbi :)

El. mokinių sveikatos tikrinimo pažymos, galimybės tėvams pateisinti pamokas, kai vaikas serga – kas, kaip ir kodėl?

Prasidėjus naujiems mokslo metams, įsigaliojo teisės aktai, mokinių tėvai ugdymo įstaigoms gali pateisinti vaikų nelankymą be gydytojų pažymų, kai jos nereikalingos. Atsižvelgiant į tai, atnaujinamas ir Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, stebėsenos ir priemonių lankomumui gerinti tvarkos aprašas.

Žinoma, nauji teisės aktai iškėlė nemažai klausimų tiek mokyklos bendruomenei, tiek, reikia manyti, patiems mokinių tėvams. Siekdami lengviau ir greičiau susistyguoti šiuos pokyčius, dalinamės naujausiais įstatyminių aktų išaiškinimo raštais. Vieną raštą yra parengusi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, kitą raštą – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Siūlome susipažinti.

Pirma savaitė: nuo „Drakonų“ valčių, Kryžių kalno iki tapatybės „Aš esu Šiauliai“

Viskas arba geras startas. Žiūrint, iš kurios pusės pažiūrėsi. Viskas, nes sandoriečiai baigė pirmą šių naujų mokslo metų savaitę, kupina pozityviaus judesio. Geras startas, nes pirmą savaitę buvo visko labai daug.

Tad apie viską iš pradžių. Pirmadienį pradėjome šventiškai – šv. Mišių aukoje, bendrystėje meldėmės už sėkmingą naujų mokslo metų startą. Savaitės eigoje duris atvėrėme gausiam būriui šaunių neformaliojo vaikų švietimo organizatorių iš viso miesto. Galite patys įvertinti – mažieji sandoriečiai net pasibaigus pamokoms mokykloje tikrai ras sau patinkančių veiklų.

Daugiau

Artėja Mokslo ir žinių šventė: skelbiame darbotvarkę

Nenumaldomai artėja rugsėjis, kuris užvers duris vasarai ir atvers duris į mokyklą. Šiemet Mokslo ir žinių šventę pasitiksime rugsėjo 2 d. (pirmadienį).

KAS, KUR, KADA:

9.00 val. – visi vaikai ir juos atlydėję artimieji renkasi savo klasėse (K. Korsako g. 8). Šypsenas dalins ir gražiausius žodžius savo auklėtiniams tars klasių auklėtojai;

10.00 val. – visa „Sandoros“ progimnazijos bendruomenė renkasi Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (Gegužių g. 57). Bendroje maldoje prašysime Dievo palaimos pasitinkant Mokslo ir žinių šventę.

Daugiau

Jau šį penktadienį kviečiame į 8-okų išleistuvių šventę

Viskas. Mūsų brangiems 8-okams kelerius metus trukusi gyvenimo, žinių ir draugystės stotelė Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje baigėsi. Liko tik gražiai atsisveikinti, padėkoti vieni kitiems už bendrystę. Todėl į 8-okų išleistuves kviečiame visus mokytojus, 8-okų tėvelius, artimuosius.

Kada? 2019 m. birželio 21 d. (penktadienį), 17.30 val.

Daugiau

Pirmadienį organizuojama mokyklos dažymo talka

Kaip ir kasmet, 2019 m. birželio 17 d., nuo 12.30 val., organizuojama mokyklos viešųjų erdvių gražinimo talka.

Ne pirmi metai šioje gražioje bendrystės talkoje dalyvauja mokyklos darbuotojai, bet mielai kviečiame prisijungti ir tėvelius, vyresnius mokinius (jei tėveliai tam neprieštarauja).

Daugiau

Orų išdaigos: penktadienį – laisvas lankomumas

Karščiams nesitraukiant, rytoj mokykloje skelbiamas laisvas lankomumas. Ką tai reiškia? Atsižvelgiant į Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 2019 m. birželio 10-13 d. vidutinę temperatūrą mokyklos vidaus patalpose dienos metu, į 2019 m. birželio 14 d. oro temperatūros prognozę ir į Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. birželio 12 d. raštą Nr. SR-2341 „Dėl ugdymo proceso koregavimo“ penktadienį mokykloje ugdymo procesas koreguojamas:

1) 5–8 klasių mokiniams skelbiame laisvą pamokų lankomumą pagal sutrumpintą pamokų laiką (pamokos po 30 min., ugdymo procesas baigsis apie 12 val., t. y. prieš patį karščio piką). Mokinių tėvelius informuojame apie galimybę mokiniams neatvykti į mokyklą, apie tai el. dienyne TAMO tą pačią dieną pranešus klasės vadovui.

Daugiau

Kaip „Sandoroje“ kovojame su alinančiais karščiais?

Kaip „Sandoroje“ kovojame su alinančiais karščiais?
1) nuo pirmadienio pamokos trumpinamos 10 min., jeigu kabinetuose temperatūra viršija higienos normas, mokytojai pamokas veda lauke (turime įsigiję modernius nešiojamus lauko stalus-kėdes);
2) šį trečiadienį mokykloje organizavome vasariškos augmenijos pažinimo ugdymo dieną, todėl įprastos pamokos mokykloje nevyko – mokiniai, lydimi klasių auklėtojų, išsivažinėjo ten, kur ne taip karšta, t. y. ugdymas vyko gamtoje;

Daugiau

Mokyklos aprūpinamos naujomis mokymo(si) priemonėmis: įdomiau mokysis ir vyresni mokiniai

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LRV biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 2018 m. gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. 2019 m. projektas įgavo pagreitį – į mokyklą atvyko 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga. 

Pirmame etape mokykla gavo priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti: stiklinius rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, pipetes, piltuvėlius, Erlenmejerio kolbas, termometrus, lupas, mikroskopus, preparavimo rinkinius, gamtos tyrinėjimo rinkinius, žiūronus, naudingų iškasenų rinkinius, kompasus, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, elektros grandinės rinkinius, svarstykles, žibintuvėlius, mini meteo stoteles, puodus tiriamiesiems darbams, šaldiklius ir t. t.

Daugiau