Nuotolinis ugdymas
+37060329303
K. Korsako g. 8, LT-78359, Šiauliai

Vaiko gerovė

Jūsų vaikai […] sūnūs ir dukros Gyvenimo, paties savęs besiilginčio.
Jie ateina per jus, bet ne iš jūsų,
Ir nors jie su jumis, bet jie jums nepriklauso.
Jūs galit duoti jiems savo meilę, bet ne savo mintis,
Nes jie turi savąsias.
Jūs galit priglausti jų kūnus, bet ne jų sielas,
Nes jų sielos gyvena rytdienos rūme, kuriame jūs negalit apsilankyti netgi savo svajonėse.
Jūs galit stengtis būti tokie kaip jie, bet nesistenkit jų padaryti panašių į save.
Nes gyvenimas negrįžta atgalios ir negaišta su vakarykščia diena.
K. Gibran

 

…ir būtent dėl to mes esame atsakingi už savo vaikus!

ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK):

Mindaugas Malcevičius  – VGK pirmininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, lietuvių kalbos mokytojas metodininkas

Asta Kairienė – VGK pirmininko pavaduotoja, spec. pedagogė, logopedė

Nariai:

 1. Jurgita Navickienė – pradinių klasių mokytoja
 2. Vaida Buitvidienė – anglų kalbos mokytoja
 3. Rima Lunskienė – lietuvių kalbos mokytoja
 4. Laura Pušneraitienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
 5. Rasa Smagurauskienė – soc. pedagogė
 6. Elvinas Kaminskis – soc. pedagogas
 7. Veronika Mockienė – spec. pedagogė, logopedė
 8. Jolita Štuikienė – pradinių klasių mokytoja
 9. Lina Jasienė – pradinių klasių mokytoja
 10. Vilma Pranskaitienė – matematikos, fizikos mokytoja
 11. Jolanta Banienė – rusų, lietuvių kalbos mokytoja

 

Informacija mokykloms apie Šiaulių miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiamą švietimo pagalbą

 

VGK veiklą reglamentuojantys susitarimai:

Sandoros_VGK narių funkcijos

VGK veiklos planas 2023-2024 m.m.

VGK veiklos planas 2022-2023 m. m.

VGK veiklos planas 2021-2022 m. m.

VGK veiklos planas 2019-2020 m. m.

VGK veiklos planas 2017-2018 m. m.

Vaiko gerovės komisijos ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (2019-09-19 nauja redakcija)

Mokinių skatinimo drausminimo tvarkos aprašas (2018-03-29).

Mokinių drausminimo modelis 2017

Gabiu_ir_talentingu_vaiku_atpazinimo_ugdymo_rekomendacijos_Sandora_2017

Greitieji pagalbos modeliai:
Greitosios pagalbos mokiniui modelis

Greitosios pagalbos mokiniui modelio aprašas

Švietimo pagalbos mokiniams teikimo aprašas_2014-12-31

5 zingsniu pagalbos modelis_2017