Nuotolinis ugdymas
+37060329303
K. Korsako g. 8, LT-78359, Šiauliai

Bendrasis ugdymas (1-8 kl.)

BENDRA INFORMACIJA

Visą informaciją apie mokinių priėmimą į Šiaulių „Sandoros“ progimnazija teikia mokinių priėmimo komisijos nariai:

PRAŠYMŲ (IR KITŲ DOKUMENTŲ) DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ PATEIKIMO BŪDAI

Tėvų prašymai, kiti dokumentai dėl vaikų, kurie mokysis Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje nuo  2023 m. rugsėjo 1 d., priimami:

1) mokyklos raštinėje darbo dienomis, jei į 5-ą kl. prašymą teikia mokinio, kuris šiuo metu mokosi mūsų mokykloje, tėveliai: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12.30 val. iki 13.15 val. Šiuo darbo laiku bus priimami ir popieriniai, ir elektroniniu parašu pasirašyti priėmimo dokumentai! Mokykla siūlo pasinaudoti elektroninio parašo teikiamais privalumais. Pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu galima čia arba čia. Pasitikrinti, ar pasirašytas dokumentas yra galiojantis, ar nėra kokių kitų techninių nesklandumų, galima čia. El. parašu pasirašytus dokumentus reikia siųsti į mokyklos el. paštą: info@sandora.eu. Pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 punktą, „saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme“.

2) Nuo kovo 1 d. 8.00 val. prasideda elektroninė prašymų registracija į Šiaulių mokyklas 2024–2025 mokslo metams. Pateikti prašymus yra paprasta ir patogu – tereikia užsiregistruoti e. sistemoje.

E. sistema bus aktyvuota kovo 1 d. 8.00 val. Elektroninius prašymus turi pateikti būsimųjų pirmokų, taip pat keičiančių mokyklas, pereinančių iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių tėvai.

Platesnė informacija Šiaulių miesto savivaldybės internetinėje svetainėje. Aptarnaujamų teritorijų žemėlapis.

_______________________________________________________________________________________________

Nuo 2024 m. kovo 1 d. (pirmadienio) priimami prašymai į naujai formuojamas 1-okų klases tik per e. sistemą. Visa informacija čia.

SVARBU: į specializuoto – katalikiško – ugdymo krypties programas vykdančias klases priimama atrankos būdu, todėl prašymai turi būti pateikti iki kovo 31 d. Atrankos kriterijai, suderinti su Švietimo skyriumi, į vykdomą motyvacijos vertinimą skelbiami čia. Direktoriaus įsakymas 2023 m. vasario 28 d. Nr. V-24_Mokinių priėmimo komisijos sudarymo.

2024-2025 m. m. „Sandoros“ progimnazijoje bus formuojamos dvi katalikiško ugdymo krypties klasės iš visos Šiaulių miesto teritorijos.

E. sistemoje užpildyti prašymai automatiškai perduodami nagrinėti prašyme nurodytai (-oms) mokyklai (-oms), kuri (-ios) toliau organizuoja priėmimą. Apie vaiko priėmimą arba nepriėmimą į mokyklą tėvus informuosime atskiru pranešimu į jų nurodytą el. pašto adresą. Pirmieji pranešimus gaus asmenys, teikę prašymus dėl priėmimo į specializuoto ugdymo krypties programas vykdančias klases (iki balandžio 10 d.) Iki balandžio 25 d. pranešimus gaus tėvai, teikę prašymus dėl vaikų priėmimo į aptarnaujamos teritorijos mokyklas.

Prašymai į laisvas vietas bus svarstomi po gegužės 20 d., pasibaigus priėmimui iš aptarnaujamų teritorijų. Pranešimai apie mokinių priėmimą ar nepriėmimą bus siunčiami iki birželio 10 d. Jei mokykla turi laisvų vietų, priėmimą gali vykdyti iki rugpjūčio 31 d.

AKTUALU BŪSIMIEMS 5-OKAMS

SVARBU: mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą klasę – toje pačioje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia mokyklos nustatytos formos prašymą, t. y. teikia prašymus įprastu būdu (atneša prašymą į mokyklos raštinę arba atsiunčia pasirašytą sertifikuotu el. parašu) kaip ir ankstesniais metais, ne per Savivaldybės e. sistemą. Prašymo formą rasite čia: Prasymas-i-5-kl.

Ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 25 d. mokykla parengia preliminarų priimamų į naujai formuojamas klases vaikų (mokinių) sąrašą (toliau – preliminarus priimamųjų sąrašas), į kurį pagal iki einamųjų metų balandžio 15 d. gautus prašymus įtraukiami tik vaikai (mokiniai), kurie:

1. priėmimo į 5 klasę metu:
1.1. mokosi mokykloje ir pageidauja tęsti mokymą(si) pagal aukštesniojo lygmens bendrojo ugdymo programą;
1.2. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.


MOKYKLOS APTARNAUJAMA TERITORIJA IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

2023 m. gruodžio 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-473 redakcija keitėsi mokyklos aptarnaujama teritorija:

1–8 klasės (specializuoto ugdymo – katalikiškojo ugdymo elementų) Šiaulių miesto savivaldybės teritorija.
Vykdomas motyvacijos vertinimas.

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠIAULIŲ MIESTO GIMNAZIJOMIS

Bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių „Romuvos“ gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Lieporių gimnazija

Bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių Didždvario gimnazija