sandora.eu | nuotolinis mokymas

Direktorius

Kęstutis Šaltis

kestutis saltis

Telefono numeriai:

Raštinė: +370 603 29 303;

Direktorius: +370 685 27 319

El. paštas: kestutis.saltis@sandora.eu

Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pareigybės aprašymas

Kvalifikacija: II vadybinė kvalifikacinė kategorija.


INFORMACIJA:

  • 2020-08-20 direktorius išvykęs į komandiruotę.

Komandiruotės metu direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Mindaugas Malcevičius. Kreiptis tel. Nr. 8 648 47 483

 

Mokyklos direktoriaus veiklos ataskaita

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti siūlymus dėl jos vertinimo mokyklos Tarybai (Tarybos pirmininkė Asta Kairienė, tel. Nr. 8 600 01 730, el. paštas: astakairiene1@gmail.com).

Pastabas progimnazijos Tarybai (nurodytais kontaktais) dėl 2019 m. direktoriaus K. Šalčio veiklos ataskaitos galima teikti iki 2020 m. sausio 30 d.

Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus Kęstučio Šalčio 2019 metų veiklos ataskaita

ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS KĘSTUČIO ŠALČIO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA