Nuotolinis ugdymas
+37060329303
K. Korsako g. 8, LT-78359, Šiauliai

Mokyklos istorija

1996 m. rugsėjo 1 d.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu įsteigta Šiaulių katalikų pagrindinė mokykla.

Mokykla yra miesto pietinėje dalyje, Gytarių mikrorajone. Šiaulių mieste tai jau antroji mokykla, turinti katalikiškąją ugdymo pakraipą. Mokyklos įkūrimo tikslas – užtikrinti moksleivių katalikiškojo ugdymo, kurį pradėjo Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla, tęstinumą.

Nuo 1997 iki 2005 metų mokyklai vadovavo direktorė Elena Rančienė.

1999 m.

Mokyklai suteiktas „Sandoros“ vardas.

2010 m.

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio dekretais mokyklai paskirtas kapelionas kun. Tadas Rudys ir įsteigta koplyčia, Dieviškoms liturginėms paslaptims švęsti ir asmeniniam pamaldumui ugdyti, koplyčiai suteiktas Šv. Kryžiaus Tersės Benediktos (Editos Štein), mergelės ir kankinės, Europos globėjos titulas.

2011 m. rugsėjo 1 d.

Mokykla tapo Šiaulių „Sandoros“ progimnazija. Tą pačią dieną pradėtas nuotolinis mokymas internetu 1-8 klasėse naudojant Moodle mokomąją terpę (platformą).

Šiauliai Sandora Progymnasium

Establishment: Šiauliai Sandora Progymnasium is a modern and dynamic school established in 1995. The school aims to nurture creative, responsible, and civic-minded students.

Mission: The mission of Sandora Progymnasium is to provide high-quality primary and basic education, encouraging students to achieve academic and personal success, and to develop their social, emotional, and ethical abilities.

Vision: The vision of the school is to become one of the leading educational institutions in the region, where students feel safe, valued, and motivated to continually improve. Sandora Progymnasium strives to be a school where every student can realize their potential and achieve high academic results.

Philosophy: The philosophy of Šiauliai Sandora Progymnasium is based on respect for each student, recognition of their individual abilities and needs, and comprehensive education. The school encourages students’ creativity, critical thinking, and collaboration. Educators aim to create an engaging and motivating learning environment where every child feels supported and valued.

Distance Learning: Sandora Progymnasium also successfully conducts distance learning, allowing students to study comfortably from home. Using modern technologies and interactive teaching tools, teachers ensure high-quality education and active student participation in the learning process.