sandora.eu | nuotolinis mokymas

Sausio 6-oji – Trijų karalių diena

Sausio 6-oji – Trijų karalių diena. Pasakojama, kad Betliejuje gimusį kūdikėlį Jėzų aplankė Trys karaliai. Iš tiesų jie nebuvo karaliai, gal tik nuo viduramžių jie taip buvo vadinami todėl, kad atkeliavo iš pasakiškai turtingų Rytų. Iš tiesų Kasparas, Melchioras ir Baltazaras buvo išminčiai, stebėję dangaus kūnų judėjimą. Netikėtai danguje sužibėjusi ryški žvaigždė sudrumstė šių vyrų ramybę, mat pranašystės skelbė, jog tokio šviesulio pasirodymas sutaps su Atpirkėjo atėjimu į žemę. Taigi išminčiai nutarė aplankyti Kūdikį ir išrinkę jam dovanas – aukso, smilkalų ir miros – leidosi į kelionę.

Kiekvienais metais, kai mokykloje galėjome džiaugtis vieni kitų artumu, į „Sandoros“ progimnaziją Trys karaliai įžengdavo su dovanomis.
Šiemet šį įvykį kviečiame paminėti taip:

 

Svarbi informacija dėl ugdymo nuo 2021 m. sausio 4 d.

Nuo 2021 m. sausio 4 d. laukia nemažai pokyčių, susijusių su ugdymu PUG, 1-4 kl. Svarbiausi pokyčiai – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme.

Informacija trumpai, papunkčiui:

  1. PUG mokiniai į mokyklą nuo 2021 m. sausio 4 d. atvykti gali, jokių pažymų mokyklai pristatyti nereikia. Mokykla prašo tėvų supratingumo ir esant galimybėms likti mokytis namuose (namuose vyks nuotolinis mokymas). Atkreiptinas dėmesys, kad miesto PUG lankomumo rodikliams pasiekus 50 proc. nuo bendro miesto PUG mokinių skaičiaus, mokyklos iš tų mokinių, kurie atvyksta į mokyklą, tėvelių reikalaus pažymų pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme numatytus kriterijus;
  2. Pradinukams ugdymas vykdomas tik nuotoliniu būdu. Į mokyklą galės ateiti tik tie 1-4 kl. mokiniai, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) yra  specializuotų tarnybų darbuotojai (medicinos sektoriaus darbuotojai, policijos pareigūnai, kariai,  ugniagesiai)  arba yra pateikę darbdavio pažymą dėl būtinumo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose. Pažymas tėvai pateikia mokyklai (el. paštu: info@sandora.eu);
  3. Mokiniams, kuriems priklausomas nemokamas maitinimas, vieną kartą per savaitę bus išduodami sauso maisto daviniai;
  4. PUG, 1-4 kl. mokinių tėvai gali gauti nedarbingumą vaikų priežiūrai karantino laikotarpiu.

Daugiau

Kviečiame susipažinti su nauja mokinių lankomumo apskaitos aprašo redakcija

Visoje šalyje vis daugiau mokinių pradedant mokytis nuotoliniu būdu, baigiantis 2020-iesiems mokykloje atnaujintas Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytinių ir 1-8 kl. mokinių pamokų / užsiėmimų lankomumo apskaitos, stebėsenos ir priemonių lankomumui gerinti tvarkos aprašas.

Kviečiame susipažinti. Jeigu manote, kad kuris nors naujos redakcijos punktas turėtų būti koreguojamas, savo pastebėjimus galite palikti čia.

Nuotoliniam mokymuisi reikalingas kompiuteris?

Nuo 2021 m. sausio 4 d. nuotolinis mokymas vyks 1-4 kl. mokiniams. Ugdymo procesas PUG, 1-4 kl. prasideda 2021 m. sausio 4 d., 5-8 kl. – 2021 m. sausio 6 d., kaip numatyta ugdymo plano pakeitimo įsakyme.

Jeigu mokiniams, kurie mokysis nuotoliniu būdu, reikalingas mokyklos išduotas įrenginys, su kuriuo būtų galima jungtis prie interneto, tėveliai gali pildyti paraišką.

Šiaulių miesto 5-8 kl. mokinių etnokultūros olimpiados nugalėtoja – sandorietė

Baigiantis metams, mokyklą pasiekė džiugi žinia – gruodžio 16 d. vykusioje Šiaulių miesto 5-8 kl. mokinių etnokultūros olimpiadoje I vietą užėmė sandorietė, 6a kl. mokinė Augustė Plepytė. Sveikiname olimpiadininkę ir jos mokytojas Rolandą Kalakauskienę, Rimą Lunskienę, Aldoną Traškinienę.

Augustė ir jo 5-okė sesė Monika visai „Sandoros“ progimnazijos bendruomenei dovanoja savo šventinį sveikinimą. Žiūrime ir klausomės :)

 

Gruodžio 14 d. PUG ir 1-4 kl. mokinius Kalėdų Senelis išlydėjo į žiemos atostogas

Paankstinus PUG, 1-4 kl. mokinių žiemos atostogas, anksčiau į „Sandorą“ (tiksliau, šiemet – prie „Sandoros“) atėjo ir Kalėdų Senelis. Penktadienį mokykloje organizuota PUG, 1-4 kl. mokinių adventinių vertybių ugdymo diena.

Nors ir per pravirus langus, emocijų, vaikų džiaugsmo būta ne mažiau, nei ankstesniais metais – pabendravę su Kalėdų Seneliu, padainavę ir gavę dovanų, mažieji sandoriečiai nuo 2020 m. gruodžio 14 d. pradeda atostogauti. Atostogos truks iki 2021 m. sausio 3 d. (į mokyklą vaikai grįžta sausio 4 d., pirmadienį).