sandora.eu | nuotolinis mokymas

Mokytojų konsultacijos

Mokytojų konsultacijų paskirtis – teikti papildomą pagalbą individualiems mokinių poreikiams tenkinti, šalinti mokymosi spragas, siekti geresnių rezultatų.

Konsultacijas organizuoja visų dalykų mokytojai kartą per savaitę pagal tvarkaraštį.

Konsultacijų tvarkaraštis