Mokyklos aprūpinamos naujomis mokymo(si) priemonėmis

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LRV biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Pirmąsias priemones jau gavo ir „Sandoros“ progimnazija. Mokykla gavo priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti: stiklinius rinkinius, matavimo indus ir … Tęskite Mokyklos aprūpinamos naujomis mokymo(si) priemonėmis skaitymą