sandora.eu | nuotolinis mokymas

Nuotolinis mokymas

Nuotolinis mokymasis – tai galimybė užsienyje gyvenantiems LR piliečiams IT pagalba įgyti ugdymo standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą.

Prisijungimo adresas prie nuotolinio mokymo aplinkos: http://nmokymas.sandora.eu/


 

Nuo 2011 m. Šiaulių „Sandoros“ progimnazija, vadovaudamasi nuotolinio mokymo procesą reglamentuojančiais dokumentais, organizuoja nuotolinį mokymą 1-8 kl.

Nuotolinio mokymo organizavimo komanda:
Mindaugas Malcevčius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, koordinuojantis nuotolinį mokymą, el.paštas: mindaugas.malcevicius@sandora.eu, tel. +37064847483.
Virginija Vičkutė, informacinių technologijų ir matematikos mokytoja metodininkė, administratorė Moodle terpėje, el.paštas: virginija.v@sandora.eu.
Jolita Štuikienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, 1-4 klasių kuratorė,
el.paštas: jolita@sandora.eu.
Milda Rimkuvienė, šokio mokytoja, 5-8 klasių kuratorė, el.paštas: milda@sandora.eu.
Ir visi dėstantys mokytojai :)
 

Mokytis nuotoline mokymosi forma yra 2 galimybės:

  1. Mokinys gali mokytis nuotoline grupine mokymosi forma. Tokie mokiniai mokosi pagal VISAS konkrečios klasės mokymosi programas, o baigę konkrečią mokymosi programą, gauna mokymosi pažymėjimą. Reikia, kad tėvai deklaruotų raštu, jog mokinys yra laikinai išvykęs į užsienį ir kad vaikas nesimoko toje šalyje, kurioje laikinai gyvena. Jūsų pateikta informacija yra priimama kaip faktas.
  2. Mokinys gali mokytis nuotoline paviene mokymosi forma. Tai reiškia, kad mokiniai mokosi savarankiškai būdami skirtingose vietose, naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis bei technologijomis, jungiasi su mokytoju ir dalyvauja mokytojo konsultacijose, tačiau mokosi tik kai kurių dalykų ( priklausomai nuo klasės: lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, pasaulio pažinimo). Mokymuisi pagal šią mokymosi formą nereikalinga jokia papildoma deklaracija. Baigus atskirų dalykų programas, bus išduodama pažyma apie mokymąsi ir gautus pasiekimus.

Visas mokymo kursas su visa reikalinga medžiaga mokymuisi yra patalpintas Moodle mokomojoje sistemoje. Mokymosi medžiaga, atsižvelgiant į temas, mokslo metų savaičių skaičių, yra struktūrizuota, suskirstyta į konkrečias pamokas ir pritaikyta mokyti(s) nuotoliniu būdu.

Mokiniams yra sudaromos sąlygos konsultuotis su mokytojais tvarkaraštyje nurodytu laiku.

Mokantis reikalingas kompiuteris, prieiga prie interneto, būtų patogu, jei turėtumėte kamerą, mikrofoną (tai palengvintų konsultacijas), taip pat spausdintuvą, skenerį.

Mokslas nuotoliniu būdu yra nemokamas.

Dėl visų Jums svarbių ir aktualių klausimų skambinkite tel. +37068527319 (direktorius Kęstutis), tel. +37064847483 (pavaduotojas Mindaugas). Atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus.

Dokumentų formos pateikiamos ČIA.

Užpildytas 1-4 klasių formas siųskite el. paštu: jolita@sandora.eu.

Užpildytas 5-8 klasių formas siųskite el. paštu: milda@sandora.eu.

Gavę dokumentus, su Jumis susisieksime ir aptarsime visus tolimesnius veiksmus.