sandora.eu | nuotolinis mokymas

Vizija, Misija, Filosofija

Vizija

Progimnazijos vizija 2019-2020 m. m. – pozityviai kaitai atvira katalikiško ugdymo įstaiga, teikianti valstybinius reikalavimus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą ir sudaranti sąlygas tęsti katalikiškomis vertybėmis grįstą ugdymą gimnazijoje.

Misija:

  • teikiamas visuomenės poreikius tenkinantis kokybiškas ugdymas įvairių gabumų mokiniams;
  • diegiamos krikščioniškos vertybės, įgalinančios ugdyti dorą, sąmoningą, socialiai aktyvią kūrybingą asmenybę;
  • formuojami socialinio teisingumo įgūdžiai;
  • kuriama saugi ir estetiška ugdymo aplinka.

 

Filosofija

„Jei laikysitės mano mokslo,

jūs iš tikro būsite mano mokiniai;

jūs pažinsite tiesą,

ir tiesa padarys jus laisvus.“

                            Jn 8, 31-32