sandora.eu | nuotolinis mokymas

Struktūra ir kontaktai

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
K. Korsako g. 8, LT-78359
El. paštas: info@sandora.eu
Tel.: +370 603 29 303
Mokyklos kodas: 195220727
Biudžetinė įstaiga

Steigėjas: Šiaulių miesto savivaldybės taryba

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi: www.registrucentras.lt


Administracija

Direktorius

Mokyklos kapelionas

Pavaduotojas

Vyr. buhalterė

Raštinė

Raštinės administratorė, sekretorė

Savivalda

Mokinių taryba

Mokyklos taryba

Mokytojai

Pradinių klasių

Dalykininkai

Klasių_vadovai_2018-2019_m.m.
Neformaliojo švietimo

Komisijos ir darbo grupės, pagalba

„Sandoros“_progimnazijos_komisijos_darbo_grupes_2018-2019_m. m.

Socialinė pedagogė

Logopedė ir specialioji pedagogė

Psichologė

Biblioteka

Bibliotekos vedėja

 Ūkio dalis

Aptarnaujantis personalas

Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Darbuotojų funkcijos

Sandoros_progimnazijos_darbuotojų_funkcijos

Valdymo schema

Mokyklos darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkė – Asta Kairienė

Tel. Nr. 8 60 001 730

El. paštas: astakairiene1@gmail.com