sandora.eu | nuotolinis mokymas

Statistika

Mokosi 622 mokiniai, iš jų 212 mokosi nuotoliniu būdu (2017-01 duomenys).

Mokinius moko 36 mokytojai.

Pagalbą mokiniams teikia socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, logopedė, Vaiko gerovės komisija.