sandora.eu | nuotolinis mokymas

Sielovada

Aš nežinau, kas Tu esi.
Aš nežinau, koks Tu esi.
Aš nežinau, kur Tu esi.
Tačiau aš žinau, o Dieve, kad pražūsiu,
Jei Tavęs neieškosiu. Amen.
Bernardas Moieris

Sielovados grupės komanda:

Vygantas Kruopis – sielovados grupės pirmininkas, istorijos mokytojas

Nariai:

  1. Mindaugas Malcevičius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytojas
  2. Rolanda Kalakauskienė – muzikos mokytoja
  3. Aldona Traškinienė – technologijų, dailės mokytoja
  4. Daiva Juknienė – pradinių klasių mokytoja
  5. Gintarė Vitkuvienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
  6. Daiva Šuškevičienė – socialinė pedagogė
  7. Saulė Raubickaitė – tikybos mokytoja
  8. Margarita Užuotienė – pradinių klasių mokytoja
  9. Justina Steckytė – psichologė asistentė

Mokyklos kapeliono šv. Mišių grafikas mokyklai 2017-2018 m. m.

Mokyklos globėja šv. Kryžiaus Teresa Benedikta (Edith Stein)
Katalikiškų vertybių ugdymo nuostatai
Vertybių ugdymo programa
Kryžiaus kelio stotys