sandora.eu | nuotolinis mokymas

Grįžtamasis ryšys: viešos apklausos dėl mokyklinių uniformų rezultatai

2019 m. kovo mėn. sandoriečius kvietėme dalyvauti viešoje apklausoje ir išsakyti savo nuomonę dėl mokyklos uniformos kokybės. Ačiū visiems, kurie išsakė savo nuomonę, teikė siūlymus. Apibendrinus apklausos rezultatus, buvo kalbėtasi su įmonės „Savitas stilius“ atstovais, priimti susitarimai dėl mokinių dėvimos uniformos kokybės gerinimo.

Iš viso apklausoje savo nuomonę išsakė 122 respondentai (mokiniai, mokinių tėvai / globėjai, mokytojai). 45,9 proc. apklaustųjų šiuo metu mokykloje dėvimos mokyklos uniformos kokybė netenkina, 46,7 proc. tenkina, likusiai daliai respondentų kokybė tinka tik iš dalies arba apklausos dalyviai neturi nuomonės šiuo klausimu. Įmonės „Savitas stilius“, siuvančios mokyklines uniformas sandoriečiams, aptarnavimo kokybė tinka 41 proc., netinka 40,2 proc. respondentų. Likusi dalis apklausos dalyvių neturi nuomonės tuo klausimu arba išsakė kitokius savo pastebėjimus. Poreikį keisti įmonę, šiuo metu siuvančią mokyklines uniformas sandoriečiams, mato 19,7 proc. respondentų.

Daugiau

Meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse – puikūs sandoriečių pasirodymai

rpt

Balandžio 15 d. Didždvario gimnazijoje vyko Šiaulių miesto 6-12 kl. mokinių meninio skaitymo vokiečių kalba konkursas. „Sandoros“ progimnazijai atstovavo Patricija Jevtušenkaitė (6b klasė) ir Juozapas Jukna (8b klasė). Patricija deklamavo romantiškas eiles apie sūpuokles ir sulaukė daug pagyrų už puikų tarimą, nors vokiečių kalbos mokosi dar tik pirmus metus. O Hermano Hesės eilėraštis „Rūke“ apie žmogaus gyvenimo prasmę, padeklamuotas Juozapo Juknos, tikrai suvirpino daugelio širdis.

Daugiau

Dr. Juo­zo Pet­ro Ka­zic­ko at­mi­ni­mo va­ka­re – sandoriečių eks­lib­ri­sų pa­ro­da

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko fi­lant­ro­po, in­te­lek­tua­lo, ke­liau­to­jo, ra­šy­to­jo, is­to­ri­ko ir pa­trio­to dr. Juo­zo Pet­ro Ka­zic­ko at­mi­ni­mo va­ka­ras ir moks­lei­vių su­kur­tų eks­lib­ri­sų pa­ro­dos te­ma „Vil­ties ke­lias“ atidarymas.

Eks­lib­ri­sus šiai parodai kū­rė ir mūsų mokyklos 7-8 klasių mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos Al­do­nos Traš­ki­nie­nės: J. Jukna, D. Sirutavičiūtė, S. Vaišvilaitė, U. Ramanauskaitė, G. Dimšaitė, B. Žilinskaitė, V. Klimavičius, E. Sasnauskas, A. Senulis, E. Makarovaitė ir R. Joniškytė.

Daugiau

Mokinių pavasario atostogų metu kviečiame į dienos užimtumo stovyklėlę

Vos kelios dienos ir prasidės mokinių ilgai lauktos pavasario atostogos. Kol vaikai pramogaus, rūpesčių lavinoje paskendusiems mažųjų sandoriečių tėveliams mokykla skuba į pagalbą ir kviečia į pavasario dienos užimtumo stovyklėlę.

Norėdami pasinaudoti galimybe savo atžalas mokinių pavasario atostogų metu saugiai palikti mokykloje, užsiregistruokite. Kuo Jūsų mažyliai bus užimti? Visi atsakymai čia. Pasitikime šv. Velykas ir atostogas be rūpesčių :)

Dėl NMPP testavimo, šiek tiek keičiame pamokų laiką

Mieli mokiniai, jų tėveliai,
pagal Nacionalinio egzaminų centro (toliau – NEC) ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus nurodymus, nacionaliniai mokinių pasiekimo patikrinimo (toliau – NMPP) testavimai pradedami lygiai 9 val. Tad Mokyklos taryba 2019 m. balandžio 12 d. pritarė, kad balandžio 15-19, 30 dienomis, gegužės 2 dieną (jei niekas nesikeis – 8-okai NMPP testus rašys gegužės 3 ir 7 dienomis) pamokas visoje mokykloje pradėti ne 8.30 val. kaip įprasta, o 9.00 val. Naujas pamokų laikas skelbiamas čia.

Pakoregavus pamokų laiką ir priderinus jį prie NMPP, mokykloje sprendžiama kabinetų užimtumo problema, siekiama, kad pertraukos metu po koridorius pasklidę mokiniai netrukdytų 2-okams, 4-okams, 6-okams ir 8-okams rašyti NMPP.

Daugiau

Patyriminio ugdymo patirtys iš Plungės gimnazijos

Balandžio 12 d. „Sandoros“ progimnazijos aštuntokės Martyna Daknytė, Gabrielė Sinkutė, Deima Vilkanauskaitė ir Gustė Sakalauskaitė kartu su fizikos, matematikos mokytoja Vilma Pranskaitiene ir biologijos, chemijos mokytojomis Irma Radvile vyko į  respublikinį mokslinį praktinį-kūrybinį veiklų konkursą STEAM PAVASARIS, organizuotą Plungės „Saulės“ gimnazijoje. Konkurse mokinės turėjo atlikti įvairias praktines užduotis iš matematikos ir gamtos mokslų.

Po praktinių užsiėmimų, mokiniai aktų salėje klausėsi Vilniaus universiteto chemijos instituto daktaro docento Rimanto Vaitkaus paskaitos. Stebėjo KTU cheminės technologijos fakulteto akademiko, daktaro Daliaus Gudeikos atliekamus įdomius bandymus. Kol mokiniai atliko praktines užduotis, mokytojos dalyvavo seminare „STEAM samprata ir ugdymo patirtis Lietuvoje“.

Daugiau

Jaunieji sodininkai mokyklos kieme kūrė sodą

Nors pavasaris šią savaitę labiau primena vėlyvą rudenį, „Sandoros“ progimnazijoje vyko itin pavasariškos veiklos. Sodininkystės ir daržininkystės ekspertės Irenos Amšiejūtės-Urmonienės vadovaujami sandoriečiai mokykloje kūrė vaismedžių sodą.
Vaikai turėjo progą susipažinti su sodininkystės, daržininkystės specialybe, išklausė, kaip teisingai užauginti medžių sodinukus, kaip pasodinti medelį taip, kad jis tikrai prigytų ir duotų derlių. Jauniesiems sodininkams viso sodinimo metu patarimais ir pavyzdžiais talkino mokykloje viešėjusi specialistė. Rezultatas – pasodinta 10-imt obelaičių, kriaušių medelių. Dar 8-is medelius pasodins šią savaitę pradinių klasių mokiniai. Kai sodas užaugs, „Sandoroje“ bus dar smagiau leisti laiką :)
 

Daugiau

Žinutė butelyje – iš bohemiškosios Čekijos

2019-ųjų kovo 17-23 dienomis Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 8 mokinių ir 2 mokytojų komanda dalyvavo Erasmus+ projekto „A Message in a Bottle“ partnerių susitikime František Križek mokykloje, Bechyne miestelyje, Čekijoje. Projekte dalyvauja keturios projekto šalys: Čekija, Portugalija, Islandija ir Lietuva.

Susitikimo metu vaikai pristatė savo šalį, mokyklą, susipažino  su šalių partnerių geografinėmis ypatybėmis, jų  vandens ištekliais ir kaip visų šalių gyvenimas, tradicijos, šventėms daro įtaką jų gyvenamosios vietos ir vandens telkiniai.

Daugiau

Žinutė butelyje – iš bohemiškosios Čekijos (video)

Žinutė butelyje – iš bohemiškosios Čekijos2019-ųjų kovo 17-23 dienomis Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 8 mokinių ir 2 mokytojų komanda dalyvavo Erasmus+ projekto „A Message in a Bottle“ partnerių susitikime František Križek mokykloje, Bechyne miestelyje, Čekijoje. Projekte dalyvauja keturios projekto šalys: Čekija, Portugalija, Islandija ir Lietuva.Susitikimo metu vaikai pristatė savo šalį, mokyklą, susipažino su šalių partnerių geografinėmis ypatybėmis, jų vandens ištekliais ir kaip visų šalių gyvenimas, tradicijos, šventėms daro įtaką jų gyvenamosios vietos ir vandens telkiniai.Komandos iš Portugalijos, Islandijos ir Lietuvos dalyvavo čekų mokytojų paruoštoje pažintinėje programoje, kurios metu susipažino su František Kryžek mokyklos veikla, su vandeniu susijusiu kultūros paveldu (ežerai ir kanalai Trebone), įgijo kultūrinės patirties, vyko į ekskursijas ir keliones, kad geriau pažintų Čekijos kultūrą, Pietų Bohemijos regiono grožį ir vieni kitus.Jau visai netrukus projekto dalyviams Lietuvos grožį ir jos vandens turtus turėsime galimybę parodyti Šiauliuose, svečiams atvykus į „Sandoros“ progimnaziją.#SandoraMokyklaKuriojeGera #ErasmusPlus

Posted by Šiaulių „Sandoros“ progimnazija on 2019 m. balandžio 8 d., pirmadienis