sandora.eu | nuotolinis mokymas

Sandoriečiai – vieni iš ADVENTUR geografijos žinių konkurso „Pažink Lietuvą ir pasaulį” lyderių

Vasario 3 d. vyko ADVENTUR geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį”. I laipsnio diplomą laimėjo 7a klasės mokinė Indrė Štuikytė. III laipsnio diplomais apdovanoti Beata Rusakaitė 6a ir Džiugas Dikšas 6b.

Iš viso konkurse dalyvavo 1793 dalyviai iš 41 Lietuvos savivaldybės. Kiekvienoje klasės kategorijoje išskirti I, II ir III laipsnio nugalėtojai. Visi šie mokiniai ir juos mokanti mokytoja Žydrūnė Jankaitienė gavo padėkos raštus.

Sveikiname!

Vasario 10 d. mokinių tėvelius kviečiame į atvirų durų dieną

Gerb. Tėveliai, 2021 m. vasario 10 d. „Sandoros” progimnazijoje organizuojama Atvirų durų diena, kuri šiemet vyks nuotoliniu būdu.

DIENOTVARKĖ:

  • 8.00-15.00 val. – dalyvavimas nuotolinėse pamokose, neformaliosios veiklos užsiėmimuose (pagal  trečiadienio mokytojų pamokų tvarkaraštį, jungiantis taip pat, kaip jungiasi į pamokas mokiniai), veiklos stebėjimas ir aptarimas su mokytojais.

Daugiau

Skelbiama informacija apie PUG mokinių priėmimą į grupes, formuojamas 2021-2022 m. m.

Nuo 2020 m. spalio mėn. iki 2021 m. vasario 1 d. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje vykdytas prašymų priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – PUG), formuojamas 2021-2022 m. m. Iki 2021 m. vasario 1 d. gauti 65 mokinių tėvelių prašymai.

Mokykla 2021-2022 m. m. formuoja dvi PUG, iš viso – 40 vaikų. Išsami informacija apie priėmimo eigą ir užregistruotus prašymus pateikiama čia.

Prašymus pateikusius mokinių tėvelius informuojame, kad artimiausiu metu Jūsų nurodytu el. pašto adresu Jums bus išsiųstas (jei dar negavote) oficialus mokyklos atsakymas dėl pateikto prašymo į 2021-2022 m. m. formuojamas grupes. Prašome šiek tiek kantrybės ir dėkojame, kad renkatės mokyklą, kurioje gera :)

Kviečiame teikti pastebėjimus, pastabas dėl „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaitos

2021 m. sausio 19 d. mokyklos internetiniame puslapyje paskelbta Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus Kęstučio Šalčio 2020 m. veiklos ataskaita.

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metinės veiklos ataskaitos paskelbimo, t. y. iki 2021 m. sausio 29 d., turi teisę pateikti siūlymus ir pastabas mokyklos Tarybai.

Kviečiame susipažinti su ataskaita ir aktyviai išsakyti savo pastebėjimus.

2021 m. sausio 10 d. kviečiame dalyvauti Šiaulių vyskupijos šeimų šventėje

2021 m. sausio 10 d. vyks Šiaulių vyskupijos šeimų šventė. Su jos programa galima susipažinti, rasti nuorodas į tiesioginę renginio peržiūrą čia. „Sandoros“ progimnazija jau trečius metus iš eilės prisideda prie šios gražios šventės organizavimo (savanoriauja mūsų mokiniai, mokinių tėveliai atnaujina santuokos įžadus, mokytojai ir / ar mokiniai skaito skaitinius etc.).

Šiemet mokykla tradiciškai yra nusimačiusi mokyklos ugdymo plane, kad dalyvavimas Šiaulių vyskupijos šeimų šventėje yra mokyklos ugdymo diena (diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių). Nors dėl pandemijos šiemet šventės formatas bus kitoks, t. y. šventė bus organizuojama nuotoliniu būdu, kviečiame visus mokinius ir jų tėvelius 2021 m. sausio 10 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventėje dalyvauti nuotoliniu būdu.

Daugiau

Sausio 6-oji – Trijų karalių diena

Sausio 6-oji – Trijų karalių diena. Pasakojama, kad Betliejuje gimusį kūdikėlį Jėzų aplankė Trys karaliai. Iš tiesų jie nebuvo karaliai, gal tik nuo viduramžių jie taip buvo vadinami todėl, kad atkeliavo iš pasakiškai turtingų Rytų. Iš tiesų Kasparas, Melchioras ir Baltazaras buvo išminčiai, stebėję dangaus kūnų judėjimą. Netikėtai danguje sužibėjusi ryški žvaigždė sudrumstė šių vyrų ramybę, mat pranašystės skelbė, jog tokio šviesulio pasirodymas sutaps su Atpirkėjo atėjimu į žemę. Taigi išminčiai nutarė aplankyti Kūdikį ir išrinkę jam dovanas – aukso, smilkalų ir miros – leidosi į kelionę.

Kiekvienais metais, kai mokykloje galėjome džiaugtis vieni kitų artumu, į „Sandoros“ progimnaziją Trys karaliai įžengdavo su dovanomis.
Šiemet šį įvykį kviečiame paminėti taip:

 

Svarbi informacija dėl ugdymo nuo 2021 m. sausio 4 d.

Nuo 2021 m. sausio 4 d. laukia nemažai pokyčių, susijusių su ugdymu PUG, 1-4 kl. Svarbiausi pokyčiai – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme.

Informacija trumpai, papunkčiui:

  1. PUG mokiniai į mokyklą nuo 2021 m. sausio 4 d. atvykti gali, jokių pažymų mokyklai pristatyti nereikia. Mokykla prašo tėvų supratingumo ir esant galimybėms likti mokytis namuose (namuose vyks nuotolinis mokymas). Atkreiptinas dėmesys, kad miesto PUG lankomumo rodikliams pasiekus 50 proc. nuo bendro miesto PUG mokinių skaičiaus, mokyklos iš tų mokinių, kurie atvyksta į mokyklą, tėvelių reikalaus pažymų pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme numatytus kriterijus;
  2. Pradinukams ugdymas vykdomas tik nuotoliniu būdu. Į mokyklą galės ateiti tik tie 1-4 kl. mokiniai, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) yra  specializuotų tarnybų darbuotojai (medicinos sektoriaus darbuotojai, policijos pareigūnai, kariai,  ugniagesiai)  arba yra pateikę darbdavio pažymą dėl būtinumo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose. Pažymas tėvai pateikia mokyklai (el. paštu: info@sandora.eu);
  3. Mokiniams, kuriems priklausomas nemokamas maitinimas, vieną kartą per savaitę bus išduodami sauso maisto daviniai;
  4. PUG, 1-4 kl. mokinių tėvai gali gauti nedarbingumą vaikų priežiūrai karantino laikotarpiu.

Daugiau

Kviečiame susipažinti su nauja mokinių lankomumo apskaitos aprašo redakcija

Visoje šalyje vis daugiau mokinių pradedant mokytis nuotoliniu būdu, baigiantis 2020-iesiems mokykloje atnaujintas Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos priešmokyklinės ugdymo grupės ugdytinių ir 1-8 kl. mokinių pamokų / užsiėmimų lankomumo apskaitos, stebėsenos ir priemonių lankomumui gerinti tvarkos aprašas.

Kviečiame susipažinti. Jeigu manote, kad kuris nors naujos redakcijos punktas turėtų būti koreguojamas, savo pastebėjimus galite palikti čia.

Nuotoliniam mokymuisi reikalingas kompiuteris?

Nuo 2021 m. sausio 4 d. nuotolinis mokymas vyks 1-4 kl. mokiniams. Ugdymo procesas PUG, 1-4 kl. prasideda 2021 m. sausio 4 d., 5-8 kl. – 2021 m. sausio 6 d., kaip numatyta ugdymo plano pakeitimo įsakyme.

Jeigu mokiniams, kurie mokysis nuotoliniu būdu, reikalingas mokyklos išduotas įrenginys, su kuriuo būtų galima jungtis prie interneto, tėveliai gali pildyti paraišką.