sandora.eu | nuotolinis mokymas

Projektai

 Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme

Projektas  541969-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CNW “Įvairių poreikių turinčių vaikų mokymas dalykų pamokose“

Tarptautinis daugiašalis Erasmus+ projektas „WATER AROUND US“ (WAU)

Mokyklinis projektas “Šiauliečiai pasaulyje”

Mokyklinis projektas “Šokantys mokytojai” 

Mokykla, bendradarbiaudama su Vilniaus (Lietuva) Ozo gimnazija, Liepojos (Latvija) vakarine vidurine mokykla, Kulkuri (Suomija) nuotolinio mokymo mokykla įgyvendina Nordplus projektą  “Tiltai į širdį” (“Bridge to heart”), kurio tikslas – nuotolinio mokymo galimybių plėtra, metodologijos kūrimas ir mokymo pagalbos teikimas nuotoliniu būdu besimokantiems mokiniams.

Mokykla, siekdama užtikrinti mokinių kokybišką fizinį aktyvumą, įvertinusi mokinių poreikį įsijungti į aktyvią komandinę fizinę veiklą, dalyvauja programoje “Užauginkime Ronaldo Lietuvai”.