sandora.eu | nuotolinis mokymas

Išsami ugdymo karjerai veiklų programa

2019 m. balandžio 2 d. mokykloje vyko ugdymo karjerai diena. Veiklose dalyvavo visi mokyklos mokiniai.