sandora.eu | nuotolinis mokymas

7. Ar vertinami savikontrolės testai?

Užduotys virtualioje mokymo(si) aplinkoje „Moodle“ pateikiamos pasitikrinimo užduotys, kurias atlikęs mokinys gali pasitikrinti žinias po tam tikro pamokų ciklo. Savikontrolės užduotys pažymiais nevertinamos.