sandora.eu | nuotolinis mokymas

7. Kur įkelti atliktus kontrolinius / atsiskaitomuosius darbus?

Kiekvieno kurso nurodytoje savaitėje rasite: