sandora.eu | nuotolinis mokymas

4. Kaip vyksta mokymasis „Moodle” virtualioje aplinkoje?

Nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai mokosi būdami skirtingose vietose, naudodamiesi informacinėmis komunikacijos priemonėmis bei technologijomis, t. y. jungiasi į virtualias klases ir / ar dalyvauja mokytojo konsultacijose.
Visas mokymo kursas su visa reikalinga medžiaga mokymuisi yra patalpinta mokyklos „Moodle“ virtualioje mokymo(si) aplinkoje. Mokymosi medžiaga, atsižvelgiant į temas, mokslo metų savaičių skaičių, yra struktūrizuota, suskirstyta į konkrečias pamokas ir pritaikyta mokyti(s) nuotoliniu būdu. Mokiniams yra sudaromos sąlygos konsultuotis su mokytojais tvarkaraštyje nurodytu laiku naudojant vaizdo konferencijos „Adobe Connect“ įrankį. Mokantis reikalingas kompiuteris, prieiga prie interneto, būtų patogu, jei turėtumėte kamerą, mikrofoną (tai palengvintų konsultacijas), taip pat spausdintuvą, skenerį.