sandora.eu | nuotolinis mokymas

3. Kaip naudotis „Adobe Connect“ programa?

3.1 Atsidariusiame lange Name įveskite mokinio vardą, pavardę ir klasę. Tuomet spauskite Enter room (mokinys jungiasi kaip svečias).

3.2  Atsidarys langas su daug atskirų langelių.

3.3 Jei mokytojas yra prisijungęs, lange Atendees paskyroje Hosts matysite užrašą „Šiaulių „Sandoros“ progimnazija“. Jei nėra prisijungęs – užrašo nebus.

3.4 Kad mokinys matytų mokytoją, ekrane rasite langą Video. Spauskite Start my Webcam (turite pamatyti save), tada spauskite Start Sharing. Teisingai atlikus šiuos veiksmus, mokinį mokytojas jau matys.

3.5 Ekrane rasite langą Chat. Tai pokalbio langas, kuriame galima rašyti siunčiamą žinutę mokytojui ar kitam vartotojui, prieš tai pasirinkus konkretų vartotoją iš sąrašo. Sąrašas yra lange Attendees (Hosts yra mokytojas, Participants – prisijungę mokiniai). Paspauskite ant trikampiuko ir pasirinkite privatų pokalbį. Jei nepasirinksite, Jūsų žinutę matys visi vartotojai.

3.6 Langas Files yra skirtas tam, kad mokytojas galėtų atsiųsti konkrečią bylą (failą). Norėdami parsisiųsti, lango apačioje spauskite: konkrečiam dokumentui parsisiųsti –  Download File(s), visiems siunčiamiems dokumentams parsisiųsti – Download All.

3.7 Lange Notes matysite mokytojo skelbiamą žinutę. Ją gali koreguoti tik pats mokytojas.