sandora.eu | nuotolinis mokymas

17. Kur rasti mokytojo mokiniui parašytą įvertį?

Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma „Moodle“ aplinkoje. Į el. dienyną perkeliami mokinių įvertinimai, pusmečių bei metiniai įvertinimai.