sandora.eu | nuotolinis mokymas

13. Ar galima darbus siųsti mokytojai elektroniniu paštu?

Mokinys privalo patalpinti atliktus  visų mokomųjų dalykų kontrolinius darbus, išskyrus dorinio ugdymo, kūno kultūros, žmogaus saugos, technologijų, dailės, muzikos ir atlikti dorinio ugdymo, kūno kultūros, žmogaus saugos, technologijų, dailės, muzikos testus/atsiskaitomuosius darbus “Moodle” aplinkoje,  įskaitomus ir tvarkingus.  Darbai,  atsiųsti el.paštu,  nėra vertinami.