sandora.eu | nuotolinis mokymas

DUK dėl ankstesnio grįžimo į mokyklą: atsako specialistai

Šią savaitę mokyklai paskelbus, kad rengiamasi dalyvauti eksperimentiniame grįžime į kontaktinį ugdymą, sulaukėme daug mokinių tėvelių skambučių, laiškų. Suprasdami mokyklos bendruomenės nerimą, šiandien organizavome susitikimą su Šiaulių miesto savivaldybės Sveikatos skyriaus vedėja, Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktore, Švietimo skyriaus vedėja, jos patarėja. Susitikimo metu aptarėme mokinių tėvelių klausimus.

Dalinamės atsakymais, kurie, tikimės, šiek tiek įneš aiškumo. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad į kai kuriuos klausimus atsakymai nėra galutiniai (dar laukiame ekspertų išvadų, patikslinimų).

Ačiū visiems už bendradarbiavimą!

Jeigu vaikas ir tėvai turi antikūnų, taip pat turės testuotis kas savaitę?

Asmenys, paskiepyti dviem skiepais, 90 dienų nuo paskutinio skiepo nėra testuojami. Pasidarius antikūnų testą ir turint teigiamą testo atsakymą, profilaktinis testavimas neatliekamas 60 dienų.

Neradome informacijos, ar už testus šeimai reikės mokėti patiems?

Testavimas mokyklos bendruomenei nieko nekainuotų.

Ar be nuolatinio testavimo galimybės mokykloje mokytis nebus?

Nesitestuojant, kol šalyje įvestas karantinas, uždarytos mokyklos, į kontaktinį ugdymą grįžti galimybės nebus. Šiaulių „Sandoros“ progimnazija, dalyvaudama eksperimentiniame grįžimo į mokyklą modelyje, sudaro galimybes į kontaktinį ugdymą grįžti anksčiau, nei kitose šalies ugdymo įstaigose.

 

Jei vaiko tėvus darbovietėje taip pat testuoja reguliariai, ar mokyklos testavime būtinas dalyvavimas?

Saugiam mokinių grįžimui į mokyklą reikalingi ne senesi kaip paros testo rezultatai.

Ar būtų galimybė dabar sutikus grįžti į mokyklą, vėliau atsisakyti? Ir atvirkščiai – šiai dienai nesutikus, vėliau sutikti testuotis ir grįžti?

Tėvai patys renkasi, kokia mokymosi forma (nuotoline ar kontaktine) mokysis jų vaikas. Tad bet kuriuo metu savo apsisprendimą (ne)grįžti į ugdymą kontaktiniu būtu bus galima keisti.

Ar reikia testuotis, jei esi persirgęs ir turi antikūnų?

Asmenys, paskiepyti dviem skiepais, 90 dienų nuo paskutinio skiepo nėra testuojami. Pasidarius antikūnų testą ir turint teigiamą testo atsakymą, profilaktinis testavimas neatliekamas 60 dienų.

Kokiam laikotarpiui vyktų testavimas?

Pagal pirminę informaciją, testavimas būtų vykdomas atsižvelgiant į virusologinę situaciją mieste, šalyje.

Ar bus vykdomas mažamečių vaikų testavimas dėl grįžimo į mokyklą?

Dėl mažamečių vaikų testavimo kaupinio metodu sprendžia patys tėvai.

Gal žinot, kokiu būdu būtų testuojama bendruomenė?

Pagal pirminę ir nepatvirtintą informaciją, mokyklos bendruomenė bus testuojama kaupinio metodu.

Kiekvieną savaitę ir vaikas, ir abu tėvai testuojami? Kuriuo metu, darbo metu?

Prieš grįžtant į mokyklą, testuojami visi šeimos ūkio nariai. Vaikams grįžus į mokyklą, vėliau kas 7-10 dienų testuojami tik mokiniai ir mokytojai.

Ar reikia testuotis, jeigu šeimos narys jau abu skiepus turi?

Asmenys, paskiepyti dviem skiepais, 90 dienų nuo paskutinio skiepo nėra testuojami.

Ar mažesni broliai, sesės irgi būtų testuojami?

Kokio amžiaus jauniausi šeimos ūkio nariai bus testuojami, kol kas laukiame patikslinimo iš specialistų. Kai turėsime atsakymus, jie nedelsiant bus paskelbti. Pagal pirminę ir nepatvirtintą informaciją, kaupinio metodu turėtų būti tiriami visi šeimos ūkio nariai.

Kas ir kur atliks testus?

Pirmas testas, kurį atlikti privalės visa mokyklos bendruomenė (mokytojai ir jų namų ūkio asmenys, mokiniai ir jų namų ūkio asmenys), bus atliekamas Šiaulių miesto savivaldybės paskirtoje vietoje (greičiausiai tai bus Šiaulių arenos aikštelė). Pakartotiniai testai, kuriuos kas 7-10 dienų atliks tik mokytojai ir mokiniai, bus atliekami mokykloje.

Ar periodinis testas bus tikrai atliekamas mokykloje?

Pagal dabartinius duomenis, periodinis mokytojų ir mokinių testavimas būtų atliekamas mokykloje.

Ar bus nustatytas konkretus laikas atvykti periodiniams tyrimams (tarkim tėveliai dirbantys, kiti šeimos nariai lankantys kitas mokymo įstaigas)? Ar bus galima pasirinkti tinkantį laiką?

Pirmas testavimas, prieš grįžtant vaikams į mokyklą, bus koordinuojamas Šiaulių miesto visuomenės sveikatos specialistų. Su jais ir bus derinami testavimo laikai. Vėlesni, periodiniai testavimai bus vykdomi mokykloje.

Jei bent vienas šeimos narys nebenorės testuotis (tarkim, gali būti problemų su 4 metų vaiku), ar lankantis mokyklą mokinys iš karto bus perkeliamas į nuotolinį mokymą?

Jei pirmame testavime nors vienas šeimos narys atsisakys testuotis, mokinys į kontaktinį ugdymą negalės grįžti. Jei mokinys, pradėjęs mokytis kontaktiniu būdu, vėliau atsisakys testuotis, laikantis saugumo reikalavimų, jam bus pasiūlyta grįžti prie nuotolinio mokymo(si).

Ar pirmokai turės galimybę likti po pamokų prailgintoje grupėje?

Taip, pailgintos dienos grupės veikla, laikantis visų Vyriausybės patvirtintų saugumo reikalavimų, mokiniams grįžus į klases bus atnaujinta.

Ar penktokai ir vyresni vaikai irgi grįš į mokyklą?

Kol kas, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais kriterijais, išbandomas tik 1-4 kl. mokinių grįžimas į kontaktinį ugdymą.

Kam reikia tiek daug duomenų?

Duomenys, tokie kaip asmens kodas, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. paštas, renkami siekiant palengvinti testavimo ir registravimo procesus Nacionaliniam visuomenės sveikatos biurui. Po testavimo visi eksperimentinio mokyklos atvėrimo metu surinkti asmens duomenys bus iškart sunaikinami.