sandora.eu | nuotolinis mokymas

Dienraščio „Šiaulių kraštas“ akiratyje: publikacija „Dievo avinėlis pasitinka vaikus“

„Šiau­lių “San­do­ros” pro­gim­na­zi­jos kie­me įsi­tai­sė Die­vo avi­nė­lis, o ant sie­nų plas­no­ja spar­nai. Avi­nė­lį su­kū­rė skulp­to­rius Mar­ty­nas Gau­bas, spar­nų pro­jek­tą – pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Šal­tis.“

Apie Dievo avinėlio „krikštynas“, tik šįkart kitokiu, ne televiziniu, formatu :)