sandora.eu | nuotolinis mokymas

Vizija, Misija, Filosofija

Vizija

Atvira pozityviai kaitai katalikiško ugdymo įstaiga, teikianti valstybinius reikalavimus atitinkantį bendrąjį (1 – 8 kl.) išsilavinimą, sudaranti sąlygas tęsti katalikišką ugdymą gimnazijoje.

Misija

Mokykloje

* teikiamas kokybiškas išsilavinimas įvairių galių mokiniams,
* diegiamos krikščioniškos vertybės,
* formuojami socialinio teisingumo įgūdžiai,
* kuriama saugi ir estetiška aplinka,
* ugdoma dora, sąmoninga, socialiai aktyvi asmenybė.

Filosofija

„Jei laikysitės mano mokslo,

jūs iš tikro būsite mano mokiniai;

jūs pažinsite tiesą,

ir tiesa padarys jus laisvus.“

                            Jn 8, 31-32