sandora.eu | nuotolinis mokymas

Vaiko gerovė

Jūsų vaikai […] sūnūs ir dukros Gyvenimo, paties savęs besiilginčio.
Jie ateina per jus, bet ne iš jūsų,
Ir nors jie su jumis, bet jie jums nepriklauso.
Jūs galit duoti jiems savo meilę, bet ne savo mintis,
Nes jie turi savąsias.
Jūs galit priglausti jų kūnus, bet ne jų sielas,
Nes jų sielos gyvena rytdienos rūme, kuriame jūs negalit apsilankyti netgi savo svajonėse.
Jūs galit stengtis būti tokie kaip jie, bet nesistenkit jų padaryti panašių į save.
Nes gyvenimas negrįžta atgalios ir negaišta su vakarykščia diena.
K. Gibran

…ir būtent dėl to mes esame atsakingi už savo vaikus!

ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK):

Mindaugas Malcevičius  – VGK pirmininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Asta Kairienė – VGK pirmininko pavaduotoja, spec. pedagogė, logopedė

Nariai:

  1. Jurgita Navickienė – pradinių klasių mokytoja
  2. Lina Vičkutė – priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
  3. Vaida Buitvidienė – anglų kalbos mokytoja
  4. Dalia Vėdaraitė – matematikos mokytoja
  5. Rima Lunskienė – lietuvių kalbos mokytoja
  6. Evelina Miškūnaitė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
  7. Inga Urbonienė – anglų, vokiečių kalbos mokytoja
  8. Daiva Šuškevičienė – soc. pedagogė
  9. Justina Steckytė – psichologė asistentė

VGK veiklos planas 2017-2018 m. m.

Vaiko gerovės komisijos nuostatai

Greitieji pagalbos modeliai:
Greitosios pagalbos mokiniui modelis

Greitosios pagalbos mokiniui modelio aprašas

Švietimo pagalbos mokiniams teikimo aprašas_2014-12-31

5 zingsniu pagalbos modelis_2017

Mokinių drausminimo modelis 2017

Gabiu_ir_talentingu_vaiku_atpazinimo_ugdymo_rekomendacijos_Sandora_2017