sandora.eu | nuotolinis mokymas

Vaiko gerovė

Jūsų vaikai […] sūnūs ir dukros Gyvenimo, paties savęs besiilginčio.
Jie ateina per jus, bet ne iš jūsų,
Ir nors jie su jumis, bet jie jums nepriklauso.
Jūs galit duoti jiems savo meilę, bet ne savo mintis,
Nes jie turi savąsias.
Jūs galit priglausti jų kūnus, bet ne jų sielas,
Nes jų sielos gyvena rytdienos rūme, kuriame jūs negalit apsilankyti netgi savo svajonėse.
Jūs galit stengtis būti tokie kaip jie, bet nesistenkit jų padaryti panašių į save.
Nes gyvenimas negrįžta atgalios ir negaišta su vakarykščia diena.
K. Gibran

…ir būtent dėl to mes esame atsakingi už savo vaikus!

ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Mindaugas Malcevičius – VGK pirmininkas

Nariai:

Margarita Užuotienė, pradinių klasių mokytoja

Vaida Buitvidienė, anglų kalbos mokytoja

Dalia Vėdaraitė, matematikos mokytoja

Rima Lunskienė, lietuvių kalbos mokytoja

Sabina Stulgienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Inga Urbonienė, anglų, vokiečių kalbos mokytoja

Daiva Šuškevičienė, soc. pedagogė

Asta Kairienė, spec. pedagogė, logopedė

Vaiko gerovės komisijos nuostatai
Greitosios pagalbos mokiniui modelis
Greitosios pagalbos mokiniui modelio aprašas
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2016-2017 m. m.