sandora.eu | nuotolinis mokymas

Struktūra ir kontaktai

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
K. Korsako g. 8, LT-78359
El. paštas: info@sandora.eu
Tel.: +370 603 29 303
Mokyklos kodas: 195220727
Biudžetinė įstaiga

Steigėjas: Šiaulių miesto savivaldybės taryba

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi: www.registrucentras.lt


Administracija

Direktorius

Mokyklos kapelionas

Pavaduotojas

Vyr. buhalterė

Raštinė

Raštinės administratorė

Savivalda

Mokinių taryba

Mokyklos taryba

Mokytojai

Pradinių klasių

Dalykininkai

Klasių vadovai_2017-2018 m.m.
Neformaliojo švietimo

Komisijos ir darbo grupės

„Sandoros“_progimnazijos_komisijos ir_darbo_grupės_2017-2018_m.m.

Pagalbos mokiniui specialistai

Socialinė pedagogė

Logopedas ir specialusis pedagogas

Biblioteka

Bibliotekos vedėja

 Ūkio dalis

Aptarnaujantis personalas

Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Valdymo schema

Mokyklos darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkė – Aldona Traškinienė

Tel. Nr. 8 613 82 857

El. paštas: traldona@sandora.eu