sandora.eu | nuotolinis mokymas

Struktūra ir kontaktai

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
K. Korsako g. 8, LT-78359
El. paštas: info@sandora.eu
Tel.: +370 603 29 303
Mokyklos kodas: 195220727
Biudžetinė įstaiga

Steigėjas: Šiaulių miesto savivaldybės taryba

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi: www.registrucentras.lt


Administracija

Direktorius

Mokyklos kapelionas

Pavaduotojas

Vyr. buhalterė

Raštinė

Raštinės vedėja

Savivalda

Mokinių taryba

Mokyklos taryba

Mokytojai

Pradinių klasių

Dalykininkai
Neformaliojo švietimo

Komisijos ir darbo grupės

2017 m. sąrašas

Pagalbos mokiniui specialistai

Socialinė pedagogė

Logopedas ir specialusis pedagogas

Biblioteka

Bibliotekos vedėja

 Ūkio dalis

Aptarnaujantis personalas

Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Valdymo schema

Mokyklos darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkė – Aldona Traškinienė

Tel. Nr. 8 613 82 857

El. paštas: traldona@sandora.eu