sandora.eu | nuotolinis mokymas

Sielovada

Aš nežinau, kas Tu esi.
Aš nežinau, koks Tu esi.
Aš nežinau, kur Tu esi.
Tačiau aš žinau, o Dieve, kad pražūsiu,
Jei Tavęs neieškosiu. Amen.
Bernardas Moieris

Sielovados grupės komanda:

Giedrė Statkutė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, sielovados grupės pirmininkė,
kun. Tadas Rudys, mokyklos kapelionas, dvasinis vadovas,
Lina Jasienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja,
Rolanda Kalakauskienė, muzikos mokytoja metodininkė,
Armanda Kropivjanskytė, 8b kl. mokinė, mokinių tarybos prezidentė,
Vygantas Kruopis, neformaliojo ugdymo mokytojas,
Saulė Raubickaitė, tikybos mokytoja metodininkė,
Rasa Stankuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Lina Šuntaitė – Kruopienė, lietuvių kalbos mokytoja,
Aldona Traškinienė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė.

Mokyklos globėja šv. Kryžiaus Teresa Benedikta (Edith Stein)
Katalikiškų vertybių ugdymo nuostatai
Vertybių ugdymo programa
Sielovados grupės veiklos planas 2015-2016 m. m.
Šv. Mišių grafikas 2015-2016 m.m.
Klasių maldos laikas 2016 m.

Kryžiaus kelio stotys