sandora.eu | nuotolinis mokymas

Mokinių pasiekimų vertinimas

Visos mokyklos Vertinimo_tvarka_2015_04_30_nauja_redakcija_2017-03-24

Individualios mokytojų dalykininkų vertinimo tvarkos:

Mokinių pasiekimų vertinimas biologijos, geografijos, chemijos pamokose.

Mokinių pasiekimų vertinimas anglų, rusų pamokose.

Mokinių pasiekimų vertinimas tikybos pamokose.

Mokinių pasiekimų vertinimas gamtos ir žmogaus, matematikos bei fizikos pamokose

Mokinių pasiekimų vertinimas istorijos pamokose.

Mokinių pasiekimų vertinimas dailės ir technologijų pamokose.

Mokinių pasiekimų vertinimas matematikos pamokose (5b, 6b klasėms)

Pasiekimu vertinimas matematikos pamokose (5a, 5b, 6a, 7a, 8a klasėms)

Mokinių pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose.

Mokinių pasiekimų vertinimas informacinių technologijų pamokose.

Mokinių pasiekimų vertinimas žmogaus saugos pamokose.

Mokinių pasiekimų vertinimas šokio pamokose.