sandora.eu | nuotolinis mokymas

Atostogos

2017-2018 m.m. ugdymo organizavimas

  PUG, 1–4 kl. 5–8 kl.

Mokslo metų pradžia

2017–09–01

Pusmečių trukmė:
I pusmetis

2017–09–01 – 2018–01–26

II pusmetis 2018-01–29 – 2018–05–31 2018–01–29 – 2018–06–15
Rudens atostogos

2017–10–30 – 2017–11–03

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017–12–27 – 2018–01–03

Žiemos atostogos

2018–02–19 – 2018–02–23

Pavasario (Velykų)

2018–04–03 – 2018–04–06

Ugdymo dienos

2017–09–01 – mokslo ir žinių pasitikimo diena

2017–09–07 – ugdymo karjerai diena

2017–11–16 – tolerancijos ugdymo diena

2018–02–09 – gimtosios kalbos puoselėjimo diena

2018–03–20 – gamtosauginio ugdymo diena

2018–04–19 – patyriminio ugdymo (STEAM) diena

2017–12–21 – Kalėdų dvasios ugdymo diena 2017–10–27 – vertybių ugdymo diena
2018–03–02 – jaunųjų amatininkų ugdymo diena 2017–12–22 – vertybių ugdymo diena
2018–05–30 – sveikos gyvensenos ugdymo diena 2018–05–18 – vertybių ugdymo diena
2018–05–31 – asmeninių pasiekimų diena 2018–06–15 – asmeninių pasiekimų diena
Ugdymo proceso pabaiga 2018–05–31 2018–06–15
Ugdymo proceso trukmė (dienomis/savaitėmis) 170/34 181/36
Vasaros atostogos 2018–06–01 – 2018–08–31 2018–06–18 – 2018–08–31