sandora.eu | nuotolinis mokymas

Karjeros ugdymas

Karjeros klausimais 2017-2018 m. m. mokykloje konsultuoja, veiklas organizuoja:

Mindaugas Malcevičius – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, lietuvių kalbos mokytojas metodininkas (el. paštas mindaugas.malcevicius@sandora.eu);

Simona Sidorenko-Tekužė – neformaliojo ugdymo mokytoja, 1-4 kl. pailgintos dienos grupės vadovė (simona.sidorenko@gmail.com);

Elvyra Agrafenina – bibliotekos vedėja (jelvyra003@gmail.com).

Tikslas – padėti mokiniams pasirinkti savo kelią švietimo, mokymo bei užimtumo srityse, nuosekliai ir kryptingai plėtojant profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo krypčių įvairovę mokykloje.

Uždaviniai:

  • Mokyti mokinius savianalizės (polinkių, interesų, gabumų atskleidimas, galimybių įvertinimas, tolesnės veiklos plano numatymas).
  • Kaupti, sisteminti ir pristatyti mokiniams jiems aktualią informaciją bei mokyti mokinius savarankiškai naudotis karjeros informacija.
  • Organizuoti renginius ir užsiėmimus mokiniams, sudarant sąlygas gauti jų amžiaus reikmes atitinkančią profesinę informaciją.
  • Ugdyti mokinių karjerai būtinas kompetencijas organizuojant būrelių, projektinę bei kt. veiklas.
  • Sudaryti mokiniams sąlygas išbandyti savo gebėjimus praktinėje veikloje.
  • Integruoti profesinį informavimą, konsultavimą į ugdymo procesą.
  • Įtraukti mokinių tėvus į profesinio informavimo veiklą (lankymasis tėvelių darbovietėse).
  • Bendradarbiauti su įstaigomis, centrais, teikiančiais profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo paslaugas.

Karjeros_konsultantų_planas_2017-2018_m.m.

Kaip padėti vaikui renkantis profesiją

Informacijos paieška  internetinėse svetainėse

Šiaulių miesto mokyklų karjeros, socialinių kompetencijų ugdymo naujienas galite sekti socialiniame tinkle „Facebook“: https://www.facebook.com/skusiauliai/

Kokios veiklos, susijusios su karjeros ugdymu, vyksta Šiaulių miesto mokyklose, t. y. SKU kalendorių, galite rasti čia.